Als u iemand in dienst neemt, wordt u werkgever. Uw werknemer is loonbelasting over zijn loon verschuldigd. Hij hoeft deze belasting niet zelf te betalen aan Departamento di Impuesto. U, als zijn werkgever, moet daarvoor zorgen. U houdt de loonbelasting in op het loon van uw werknemer. Tegelijk met de loonbelasting houdt u premies volksverzekering in. De ingehouden loonbelasting en premie volksverzekeringen draagt u af aan Departamento di Impuesto.

Als u zelfstandig ondernemer bent zonder personeel in dienst, moet u ook belasting over uw inkomsten en premie volksverzekeringen betalen. Dit wordt geregeld via de inkomstenbelasting. Voor meer informatie kunt u terecht op het site-onderdeel 'inkomstenbelasting'.

In dit site-onderdeel kunt u onder andere lezen waarover u loonbelasting en premie volksverzekeringen inhoudt en hoeveel. Daarnaast ontvangt u informatie over hoe en wanneer u aangifte doet.