Als u in loondienst werkzaam bent, kunt u gedurende het lopende jaar een verzoek voor vermindering loon doen. Dit betekent niet dat uw loon of salaris minder wordt, maar dat uw werkgever een bepaald bedrag van uw voljaarsloon zal aftrekken om het zuiver voljaarsloon te berekenen. Het zuiver voljaarsloon is de grondslag om de in te houden loonbelasting vast te stellen. Minder zuiver voljaarsloon betekent dat uw werkgever eventueel minder loonbelasting op uw salaris zal inhouden, zodat u een hoger netto bedrag ontvangt bij elke salarisuitbetaling.

U bent niet verplicht om een verzoek voor vermindering loon te doen.

U kunt het verzoek indienen als u eerder over uw restitutie van te veel betaalde inkomstenbelasting wilt beschikken en niet wilt wachten totdat u de definitieve aanslag inkomstenbelasting ontvangt.

Welke zijn de voorwaarden?

Om uw verzoek in behandeling te nemen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. U bent in loondienst.

 2. U moet een verzoek indienen;

 3. U heeft het laatste aan u uitgereikte aangiftebiljet inkomstenbelasting ingediend;

 4. U en uw echtgenoot hebben een openstaande belastingschuld waarvoor een betalingsregeling is getroffen; 

 5. De onroerende goederen van u en uw echtgenoot zijn geregistreerd voor de grondbelasting.

Het is niet aan te raden om vermindering van loon te verzoeken als u en/of uw echtgenoot andere inkomsten hebben dan loon.

Welke gegevens moet u aangeven?

Uw verzoek houdt onder andere in dat u een schatting van uw loon, overige inkomsten en van de te betalen rente en kosten op uw leningen over het lopende jaar aangeeft. 

Het is heel belangrijk dat u alle bewijsstukken bij uw verzoek toevoegt. Deze zijn de loongegevens van zowel uzelf als van uw echtgenoot en de brieven van uw geschatte rente en kosten. U kunt deze aanvragen bij uw bank of andere financiële instelling waar u een lening heeft. Voor studieleningen geeft u het bedrag van de te betalen rente, kosten en aflossing aan. Ook hiervan moet u de bewijsstukken aanvragen bij de betreffende instelling. 

Hebben u en/of uw echtgenoot andere inkomsten dan loon, dan moet u deze ook aangeven.

Hoe dient u uw verzoek in?

Met de volgende stappen kunt u uw verzoek digitaal indienen:

STAP 1: U verzamelt de vereiste documenten 

 1. U vraagt de vereiste bewijsstukken op bijvoorbeeld de intrestbrieven. 

 2. U download het formulier 'Verzoek vermindering loon' van het lopende belastingjaar.

STAP 2: U vult de papieren versie van het verzoekformulier in

 1. U vult de papieren versie van het formulier ‘Verzoek vermindering loon’ in. Vergeet niet om het formulier te ondertekenen.

 2. Als uw echtgenoot ook in loondienst werkzaam is, moet de werkgever van uw echtgenoot ook het formulier 'Verklaring werkgever - verzoek vermindering loon' invullen en ondertekenen.

STAP 3: U converteert uw documenten naar digitale bestanden

Voor de digitale bestanden maakt u een duidelijke scan of foto van:

 1. uw ingevuld formulier ‘Verzoek vermindering loon’;

 2. het ingevuld formulier ‘Verklaring werkgever’ (indien van toepassing);

 3. alle bewijsstukken;

 4. een geldig legitimatiebewijs van de verzoeker.

STAP 4: U dient uw verzoek online in

Als u eenmaal de digitale bestanden heeft, kunt u uw verzoek voor vermindering loon online indienen. U moet hiervoor een elektronisch formulier invullen en uw digitale bestanden uploaden. Nadat u uw verzoek heeft verzonden, ontvangt u een ontvangstbevestiging. U kunt het ingevulde elektronische formulier downloaden en bewaren voor uw eigen administratie. 

Komt u in aanmerking voor vermindering loon? 

U kunt als verzoeker alleen in aanmerking komen voor vermindering loon als u het hoogst persoonlijk arbeidsinkomen heeft. U bent dan de ‘meestverdiener’. Als u niet de meestverdiener bent, dan wordt de vermindering loon toegewezen aan uw echtgenoot, die dan de beschikking zal ontvangen.

De beschikking

Na beoordeling van uw verzoek zal Departamento di Impuesto een beschikking uitreiken aan de echtgenoot die de ‘meestverdiener’ is. De beschikking geeft aan of aan uw verzoek is voldaan of niet. Als u een positief antwoord heeft gekregen, zult u deze beschikking aan uw werkgever moeten geven om de vermindering uit te voeren.

U ontvangt de beschikking via e-mail en via de post. Hierdoor is het heel belangrijk dat u de e-mailadressen doorgeeft van u en uw echtgenoot.

Departamento di Impuesto zal een beschikking voor vermindering loon slechts eenmaal per jaar verstrekken. Indien u dus in de loop van het jaar een grote wijziging verwacht in de te betalen rente, is het aan te raden om te wachten met het indienen van het verzoek.