De termijn van betaling van een aanslag

De termijn waarbinnen u een aanslag moet betalen, hangt af van de soort aanslag die u hebt ontvangen. Meestal is de betalingstermijn 2 maanden. Echter deze kan ook 1 maand of meerdere maanden zijn. Daarom is het heel belangrijk dat u uw aanslag zorgvuldig leest.  

De vervaldatum

De vervaldatum is de uiterlijke betaaldatum. Deze datum staat altijd vermeld op uw belastingdocument bijvoorbeeld een aanslagbiljet inkomstenbelasting. Vóór of op de vervaldatum moet het te betalen bedrag ontvangen zijn door Departamento di Impuesto. Houdt u rekening met een verwerkingstijd van een aantal dagen bij uw bank. Betaalt u na de vervaldatum, dan krijgt u mogelijk te maken met extra kosten.

Verschuiving vervaldatum

Als de uiterlijke betaaldatum op een zaterdag, zondag of een erkende feestdag valt, dan wordt voor alle belastingen de uiterlijke betaaldatum verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Uw betaling moet dan uiterlijk op deze eerstvolgende werkdag ontvangen zijn door Departamento di Impuesto.