Wanneer geldt de bestuurdersaansprakelijkheid?

Als bestuurder kunt u aansprakelijk gesteld worden als de onderneming de belastingen en premies niet kan betalen. U kunt aansprakelijk gesteld worden als aannemelijk is dat het niet betalen van belastingen en premies het gevolg is van aan u te verwijten kennelijk onbehoorlijk bestuur. Bestuurders zijn overigens collectief verantwoordelijk voor het beleid binnen de onderneming; zij kunnen alleen aansprakelijk worden gesteld als door dat beleid belastingen en premies onbetaald blijven.

Als bestuurder kunt u ook aansprakelijk gesteld worden als aan u te verwijten is dat u niet op tijd hebt gemeld dat de belastingen en premies niet konden worden betaald. Zie site-onderdeel 'Wat moet u doen als de onderneming de belastingen en premies niet kan betalen?'.