Als aannemer kunt u werkzaamheden uitbesteden aan een onderaannemer. Deze onderaannemer is loonbelasting en premies volksverzekering verschuldigd in verband met het aan hem uitbestede werk. Als de onderaannemer die loonbelasting en premies geheel of gedeeltelijk niet betaalt, kunt u als aannemer aansprakelijk gesteld worden op grond van de Landsverordening aansprakelijkheid belastingen en premies volksverzekering. Deze landsverordening treedt op 1 juni 2014 in werking.

Het doel van de aannemersaansprakelijkheid is om te voorkomen dat aannemers en onderaannemers misbruik maken van de uitbesteding van werk om zo onder hun betalingsverplichting uit te komen.