Bezwaar maken gebeurt online. Dit geldt voor zowel particulieren als ondernemers.

Deze handleiding biedt instructies over hoe u online bezwaar kunt indienen tegen een belastingaanslag of belastingaangifte.
 

Bezwaar online indienen

Algemene informatie

Online bezwaar indienen 

U kunt online bezwaar maken voor de volgende belastingsoorten:

 • BAZV - Bestemmingsheffing AZV
 • BBO - Belasting over bedrijfsomzetten
 • BBV - Bijzondere belasting verblijf
 • BBVAM - Autoverhuurbelasting
 • DB - Dividendbelasting
 • GB - Grondbelasting
 • IB - Inkomstenbelasting
 • IB - Premie AOV/AWW particulieren
 • IB - Premie AZV particulieren
 • LB - Loonbelasting
 • LB - Premie AOV/AWW ondernemingen
 • LB - Premie AZV ondernemingen
 • OB - Overdrachtsbelasting
 • SB - Successiebelasting
 • SV - Speelvergunningsrecht
 • TH - Toeristenheffing
 • WB - Winstbelasting

Voor belastingen en premies worden om praktische redenen en ter herkenning ook afkortingen gebruikt. Hier volgt de uitleg van de afkortingen BBVAM, AOV, AWW en AZV:

BBVAM: Bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen
AOV: Algemene Ouderdomsverzekering
AWW: Algemene Weduwen- en wezenverzekering
AZV: Algemene Ziektekostenverzekering

Alleen online

Vanaf 1 november 2023 is het niet meer mogelijk om op papier of via e-mail bezwaar in te dienen voor de genoemde belastingmiddelen. Deze vormen van indiening bezwaar worden niet langer geaccepteerd.

Bezwaar indienen kan alleen nog online.

Het online bezwaarformulier

Het online bezwaarformulier is gemakkelijk toegankelijk via het "BO impuesto" (BOi) portaal. U hoeft geen geregistreerde gebruiker van het portaal te zijn om toegang te krijgen; het is beschikbaar voor iedereen, zowel particulieren als bedrijven.

Gegevens invoeren

Het is belangrijk dat u uw gegevens volledig en correct invoert. Velden met een rood sterretje zijn verplicht. U kunt ze niet overslaan, anders krijgt u een foutmelding.

Navigeren via de menubalk

Er zijn 5 rubrieken in het bezwaarformulier. Klik op een van de rubrieken in de menubalk bovenaan om snel tussen rubrieken te navigeren.

Bezwaar tegen ambtshalve naheffingsaanslag

Bezwaar maken tegen een ambtshalve opgelegde naheffingsaanslag van een maandelijkse aangifte geschiedt uitsluitend via het "BO impuesto" portaal (BOi). De stappen die u moet volgen zijn:

 • Stap 1: Log in op uw BOi-account
 • Stap 2: Selecteer de tegelknop Historie 
 • Stap 3: Selecteer de periode waarop uw naheffingsaanslag betrekking heeft. Hier kunt u gemakshalve de gegevens filteren op periode en belastingsoort.
 • Stap 4: Klik op het potloodpictogram om de aangifte te tonen.
 • Stap 5: Klik op bewerken en voer de juiste gegevens van de aangifte in. 
 • Stap 6: Controleer en dien uw aangifte in.

Uw aangifte wordt als bezwaar aangemerkt. Na de afhandeling ontvangt u een beschikking van de Inspecteur. 

Bezwaar tegen meerdere aanslagen

Wilt u bezwaar maken tegen meerdere aanslagen of aangiften? Dien dan voor elke aanslag of aangifte een afzonderlijk bezwaar in.

Bezwaar tegen de Verzamelloonstaat of Verzamelstaat opgaaf derden?

Voor belastingjaren tot en met 2022

Voor belastingjaren tot en met 2022, kunt u uw reeds ingediende Verzamelloonstaat of Verzamelstaat opgaaf derden niet online wijzigen. Voor aanpassingen moet u een e-mail sturen met het aangepaste XML-bestand van de Verzamelloonstaat of Verzamelstaat opgaaf derden naar vzl-vod@impuesto.aw.

Voor belastingjaren vanaf 2023

Voor belastingjaren vanaf 2023 kunt u uw reeds ingediende Verzamelloonstaat of Verzamelstaat opgaaf derden online wijzigen in het "BO impuesto" (BOi) portaal via uw eigen BOi-account. 

Bezwaar indienen tegen een voor bezwaar vatbare beschikking of aanslag van ander belastingmiddel

Bezwaar indienen tegen een voor bezwaar vatbare beschikking of aanslag van een belastingmiddel die niet hierboven is genoemd, kan nog op papier. Hieronder valt bijvoorbeeld bezwaar tegen:

 • de naheffingsaanslag motorrijtuigbelasting;
 • de beschikking loonvermindering;
 • de beschikking fiscale eenheid;
 • de beschikking bijzonder tarief inkomstenbelasting;
 • de beschikking aansprakelijkstelling.

Eerst voorbereiden

Voordat u een bezwaar indient, is het belangrijk om de nodige voorbereidingen te treffen. Naast de vereiste gegevens moet u ook de benodigde documenten verzamelen en digitaal opslaan.

Stap 1: De documenten verzamelen

Verzamel de documenten die relevant zijn voor uw bezwaar, aangezien u deze nodig heeft bij het invullen van het bezwaarformulier. Voor het indienen van uw bezwaar kunnen benodigde documenten onder andere zijn:

 • de belasting- of premieaanslag;
 • het aangiftebiljet inclusief de bijbehorende bewijsstukken (indien van toepassing);
 • de berekening van het bestreden bedrag en
 • de relevante bewijsstukken die nodig mochten zijn voor het heroverwegen en vaststellen van de nieuwe heffingsgrondslag.

Stap 2: De bijlagen digitaliseren

Maak een digitaal bestand van alle bijlagen (bewijsstukken) die u aan uw bezwaar wilt toevoegen. Sla de bestanden op in een makkelijk terug te vinden map. Vanuit het bezwaarformulier wordt u later gevraagd om deze bestanden toe te voegen. 

Lever uw bestanden bij voorkeur aan in PDF of eventueel in JPEG of PNG. De totale grootte van de bestanden mag niet groter zijn dan 5 MB.

Let op: Andere bestandsformaten worden niet ondersteund bijvoorbeeld DOC, XLS, CSV.

Startpagina online bezwaarformulier

Om uw bezwaar in te dienen, opent u de startpagina van het online bezwaarformulier. Ga hiervoor naar de inlogpagina van het "BO impuesto"-portaal.

Navigeer naar het hoofdmenu van deze website. Dit hoofdmenu bevindt zich bovenaan elke pagina.

 • Klik op BOi.

U krijgt dan de inlogpagina van het portaal "BO impuesto" (BOi) te zien:

 • Klik op Bezwaar indienen.

U krijgt dan de startpagina van online bezwaar te zien:
 
 

 

Het bezwaarformulier is beschikbaar in zowel het Nederlands als het Engels. Als u de voorkeur geeft aan de Engelse versie, klikt u op "Wijzig taal" voor toegang tot het formulier in het Engels.

 • Klik op de tegelknop Wijzig taal (indien gewenst).

 • Klik op de tegelknop Bezwaar indienen om het bezwaarformulier te tonen.

Rubriek 1 | Voordat u begint

Het bezwaarformulier start met rubriek 1 "Voordat u begint" en bevat essentiële informatie die u moet begrijpen. Neem de toelichting grondig door alvorens gegevens in te vullen.

Scherm Rubriek 1
 • Klik op Volgende om door te gaan naar rubriek 2.

 • Klik op Annuleren als uw wilt stoppen met uw bezwaar.

Let op: Als u uw bezwaar annuleert, gaan de reeds ingevoerde gegevens verloren.

Rubriek 2 | Uw gegevens

Rubriek 2 "Uw gegevens" bestaat uit twee onderdelen: Indiener bezwaar en Gegevens aanslag.

De velden in rubriek 2 zijn verplichte velden. U moet de gegevens ook correct invoeren voordat u verder gaat.

De gegevens in rubriek 2 kunt u later niet meer wijzigen.

Indiener bezwaar 

De persoon die het bezwaar indient, vult hier zijn of haar gegevens in. Dit stelt de Inspecteur in staat te weten met wie hij in contact moet treden, bijvoorbeeld als er vragen zijn. De indiener van het bezwaar hoeft niet dezelfde persoon te zijn als de belastingplichtige voor wie het bezwaar wordt ingediend. Als het bezwaar namens iemand anders wordt ingediend, zoals door een medewerker van een belastingadvieskantoor, accountantskantoor, of een andere organisatie, dan vult deze medewerker zijn of haar eigen naam in.

Gegevens aanslag

Voer in dit onderdeel de gegevens in van de aanslag of aangifte waartegen u bezwaar maakt. U vindt deze gegevens op uw aanslag of aangifte. Als u bijvoorbeeld bezwaar maakt tegen een loonbelastingaangifte van augustus 2023, hoeft u niet de maand in te voeren, maar het belastingjaar "2023" waarop de aangifte betrekking heeft.

Voer de gegevens correct in, anders krijgt u een foutmelding.

 • Naam: voer uw naam in. Voer niet de naam van een bedrijf in. 

 • E-mail: voer uw e-mailadres in. 

 • Telefoonnummer: voer uw telefoonnummer in. 

   

 • Persoonsnummer: voer het persoonsnummer in dat op de aanslag of aangifte staat vermeld.

 • Soort belasting of premie: selecteer de soort belasting of premie in het keuzemenu.

 • Periode: selecteer het belastingjaar waarop de aanslag of aangifte betrekking heeft. 

 • Betalingskenmerk of aanslagnummer: voer de nummers in van het betalingskenmerk of aanslagnummer.

Voorbeeld
 • Klik op Volgende om door te gaan naar rubriek 3.

 • Klik op Annuleren als u wilt stoppen met uw bezwaar.

Rubriek 3 | Bestreden bedrag

Het bestreden bedrag is het bedrag van de aanslag waar u het niet mee eens bent. Mogelijk kunt u voor dit bedrag uitstel van betaling krijgen. Dit wordt beslist door de Ontvanger.

Het niet-bestreden bedrag is dus het bedrag van de aanslag waarmee u akkoord gaat. 

Het bedrag van de aanslag waarmee u akkoord gaat, moet u op tijd betalen.

U moet aangeven of u bezwaar maakt tegen het gehele bedrag van de aanslag of een gedeelte ervan.

 • Selecteer het keuzerondje het gehele bedrag van de aanslag of

 • Selecteer het keuzerondje een gedeelte van het aanslagbedrag.

Als u bezwaar maakt tegen een gedeelte van het aanslagbedrag, moet u ook het bestreden bedrag invoeren en aangeven of het bezwaar betrekking heeft op bijvoorbeeld een aangifte of naheffingsaanslag.
 

 • Voer in het veld Bestreden bedrag, het bedrag in.

 • Bij Soort aanslag, selecteer een optie in het keuzemenu.

 • Klik op Volgende om door te gaan naar rubriek 4.

 • Klik op Annuleren als uw wilt stoppen met uw bezwaar.

U kunt ook extra velden van Bestreden bedrag en Soort aanslag toevoegen.

 • Klik op om extra velden toe te voegen.

 • Klik op om de extra velden te verwijderen. 

Voorbeeld

Rubriek 4 | Reden bezwaar

U bent verplicht om de reden van uw bezwaar aan te geven in rubriek 4.

Het is in uw eigen belang als voor een goede afhandeling van uw bezwaar, dat u uw bezwaar zo volledig en helder mogelijk motiveert. Als u uw bezwaar onvoldoende motiveert, kan de Inspecteur mogelijk niet goed begrijpen waarom u bezwaar maakt, wat de afhandeling kan vertragen.

Na het indienen van uw bezwaar is het niet mogelijk om later terug te komen en de motivering te wijzigen of aan te vullen. Een ingediend bezwaar kan niet worden aangepast. Het is ook niet toegestaan om meerdere bezwaren in te dienen tegen dezelfde aanslag of aangifte.
 

 • In het veld de reden van bezwaar is, geef een volledige en duidelijke beschrijving van de reden aan.

 • Klik op Volgende om door te gaan naar rubriek 5.

 • Klik op Annuleren als uw wilt stoppen met uw bezwaar.

Voorbeeld
​​​​​​

Rubriek 5 | Bijlagen

In rubriek 5 voegt u de betreffende bijlagen toe. 
 
U bent niet verplicht om bijlagen toe te voegen. Echter, om uw bezwaar beter te ondersteunen is het raadzaam om de relevante documenten te uploaden. Lever uw bestanden bij voorkeur aan in PDF of eventueel in JPEG of PNG. Andere bestandsformaten worden niet ondersteund bijvoorbeeld DOC, XLS, CSV. De totale grootte van de bestanden mag niet groter zijn dan 5 MB.

Let op: de bestanden moeten duidelijk leesbaar zijn.
 

 • Klik op om een bijlage toe te voegen.

 • Klik op X (rode kruis) om een bijlage te verwijderen.

 • Klik op Controleren om uw bezwaar te controleren. 

 • Klik op Annuleren als uw wilt stoppen met uw bezwaar.

Voorbeeld

Samenvatting bezwaar

Nadat u de bijlag(en) heeft toegevoegd, klikt u op Controleren om een overzicht van uw bezwaar te zien.  

Controleer of de gegevens duidelijk en correct zijn, voordat u het bezwaar indient.  Als u iets wilt wijzigen, kunt u dat alleen doen voor de gegevens in de rubrieken 3, 4 en 5.

Let op: U kunt de gegevens in rubriek 2 niet wijzigen.

Als u een wijziging heeft aangebracht, kunt u op Controleren klikken om een nieuw overzicht van uw bezwaar te zien.

 • Klik op Bewerken als u gegevens wilt te wijzigen.

 • Klik op Controleren om een overzicht te zien.

 • Klik op Annuleren als uw wilt stoppen met uw bezwaar.

 • Klik op Indienen om uw bezwaar in te dienen.

Digitale handtekening

Als u op Indienen klikt krijgt u eerst de melding om uw bezwaar digitaal te tekenen. Vink het hokje aan en klik op Indienen. U krijgt dan deze bevestiging:

 • Klik op OK

Vervolgens krijgt u een samenvatting van uw bezwaar. Deze samenvatting bevat alle gegevens die u heeft ingevoerd met betrekking tot uw bezwaar. Op de samenvatting ziet u ook het kenmerknummer en de datum van indiening.

Deze samenvatting is een bevestiging dat uw bezwaar is ontvangen.

Het wordt sterk aangeraden om de samenvatting af te drukken of te printen naar PDF voor uw eigen administratie. Als u dat niet doet, kunt u het niet meer terughalen.

 • Klik op Print om de samenvatting van uw bezwaar te printen.

 • Klik op Terug naar startpagina van online bezwaar. 

 • Klik op Ander bezwaar indienen om naar rubriek 1 van het bezwaarformulier te gaan (indien van toepassing).

Na de indiening van uw bezwaar

Na het indienen van uw bezwaar wordt dit administratief verwerkt, en u krijgt een schriftelijke bevestiging per post. 

Vervolgens zal de Inspecteur uw bezwaar beoordelen. Tijdens deze bezwaarprocedure kan de Inspecteur contact met u opnemen als dat nodig is. Uw medewerking is hierbij van groot belang.

Na de behandeling van uw bezwaar ontvangt u per post de beslissing van de Inspecteur in de vorm van een beschikking.

Lees meer over bezwaar maken

Vragen?

Als u nog vragen heeft over het online indienen van een bezwaar, staan de medewerkers van de klantenservice van het Departamento di Impuesto tot uw beschikking op onze locatie te Camacuri 2 en MFA Paradera. U kunt tevens contact met ons opnemen via 522 7423 of 522 7424.