Informatie

Departamento di Impuesto streeft ernaar de informatie op deze website zo compleet, toegankelijk en actueel mogelijk te houden. Toch moet u er rekening mee houden dat de inhoud niet altijd actueel, correct of volledig is. Aan de inhoud van de website kunt u dan ook geen rechten ontlenen. Departamento di Impuesto is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie die wij op www.impuesto.aw aanbieden.

Toegankelijkheid

Departamento di Impuesto is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbereikbaarheid van www.impuesto.aw.

Links

Op de website van Departamento di Impuesto kunt u doorklikken naar websites van andere organisaties. Departamento di Impuesto is niet aansprakelijk voor de inhoud en de gevolgen van het gebruik van informatie op deze websites.

Intellectuele eigendomsrecht

Departamento di Impuesto behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Departamento di Impuesto. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Door onze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.