De loonbelasting/premies volksverzekering werkt met aangiftetijdvakken; per aangiftetijdvak geeft u aan hoeveel loonbelasting/premies volksverzekering u moet betalen. Het aangiftetijdvak bedraagt één maand. U moet dus elke maand aangifte doen. Per kalenderjaar krijgt u dus 12 aangiftebiljetten loonbelasting/premies volksverzekering uitgereikt. Vul de aangiftebiljetten altijd in, ook als u in een bepaalde maand geen loon hebt uitbetaald.

Op tijd aangifte doen en betalen 

Uw aangiftebiljet loonbelasting/premies volksverzekering enbetaling moeten uiterlijk op de 15e van de maand volgende op het afgelopen aangiftetijdvak bij Departamento di Impuesto binnen zijn. Indien de 15e valt op een zaterdag, zondag of een feestdag geldt dat de eerste werkdag na de 15e uw aangifte en betaling bij Departamento di Impuesto binnen moet zijn. Indien u per bank betaalt, houd dan rekening met de vertraging die kan optreden bij de overschrijving. Vergeet niet uw aangiftebiljet in te dienen bij Departamento di Impuesto.

U doet geen of niet op tijd aangifte

Uw aangiftebiljet loonbelasting/premies volksverzekering en uw betalingmoeten uiterlijk op de 15e van de maand volgende op het afgelopen aangiftetijdvak bij Departamento di Impuesto binnen zijn. Als u het aangiftebiljet niet of niet op tijd indient en/of niet of niet tijdig betaalt, dan kunt u een naheffingsaanslag met boete ontvangen.

Toelichting bij de aangifte

Meer informatie over de aangifte loonbelasting/premies volksverzekering vindt u in de 'Toelichting loonbelastingpakket 2016-2017'.