Er is sprake van erfpacht als u gedurende een vastgestelde periode het recht hebt om tegen vergoeding een stuk grond van Land Aruba te gebruiken. Deze vergoeding heet 'erfpachtcanon'.

Als u een stuk grond in erfpacht krijgt, sluit u hiervoor een overeenkomst met Land Aruba af. In deze overeenkomst staat onder andere het bedrag van de erfpachtcanon.

Erfpacht betalen

U moet elk jaar de afgesproken erfpachtcanon betalen. U ontvangt hiervoor elk jaar een aanslag erfpachtcanon. Departamento di Impuesto verstuurt deze aanslag namens Directie Infrastructuur en Planning (DIP). Deze aanslag moet u binnen 10 dagen na dagtekening betalen aan Departamento di Impuesto.

Bent u het niet eens met de aanslag erfpachtcanon? 

Als u het niet eens bent met de aanslag, dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij Directie Infrastructuur en Planning (DIP) :

  • Adres: Sabana Blanco 68
  • Telefoonnummer: 527-7100

Als u een bezwaarschrift tegen de aanslag erfpachtcanon indient, vervalt u betalingsverplichting niet. U kunt wel een verzoek om uitstel van betaling indienen bij Departamento di Impuesto. Vermeld dan het bedrag waarmee u het niet eens bent. Bij het verzoek moet u een kopie van het ingediende bezwaarschrift voegen. Het bedrag waar u het wel mee eens bent, moet u vóór de aangegeven vervaldatum betalen.