Loonbelasting/premies volksverzekering 

Loonbelasting is een belasting die een werknemer moet betalen over zijn loon. De werknemer hoeft deze belasting niet zelf te betalen aan Departamento di Impuesto. U als zijn werkgever zorgt daarvoor. U houdt de loonbelasting in op het loon van uw werknemer. Zo wordt voorkomen dat uw werknemer een schuld aan Departamento di Impuesto opbouwt.

Tegelijk met de loonbelasting houdt u premies volksverzekering in. Volksverzekeringen zijn de Algemene Ouderdomsverzekering (AOV), de Algemene Weduwen en wezenverzekering (AWW) en de Algemene

iektekostenverzekering (AZV). De Sociale Verzekeringsbank en het Uitvoeringsorgaan van de AZV voeren deze verzekeringen uit. De heffing en inning van de premies voor deze verzekeringen is echter opgedragen aan Departamento di Impuesto. De ingehouden loonbelasting en premies volksverzekering draagt u in één bedrag af aan Departamento di Impuesto.

Premies werknemersverzekeringen 

Premies werknemersverzekeringen zijn de premies voor de verzekeringen op grond van de Landsverordening Ongevallenverzekering en de Landsverordening Ziekteverzekering (OV en ZV). Deze werknemersverzekeringen geven werknemers recht op een uitkering of voorzieningen. De Sociale Verzekeringsbank (SVb) voert de werknemersverzekeringen uit. De werkgever betaalt de werknemersverzekeringen. Als werkgever betaalt u deze premie aan de SVb.