Als ondernemer kunt u zowel met aanslag- als met aangiftebelastingen te maken krijgen. Om uw winst aan te geven, vult u bijvoorbeeld een aangiftebiljet inkomstenbelasting in. Departamento di Impuesto berekent namelijk aan de hand van uw aangifte hoeveel belasting u moet betalen. U ontvangt hiervoor een aanslag inkomstenbelasting.

Als u ook werkgever bent, moet u aangifte loonbelasting en premies volksverzekering doen. Deze belasting behoort tot de aangiftebelastingen. U berekent zelf aan de hand van uw aangifte hoeveel belasting u moet betalen. Departamento di Impuesto legt u dus geen belastingaanslag op. Naast loonbelasting en premies volksverzekering, behoren BBO, toeristenheffing, bijzondere belasting verblijf en speelvergunningsrecht ook tot de aangiftebelastingen.