In beroep gaan

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de Inspecteur op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de Raad van Beroep voor belastingzaken. U moet dan een beroepschrift indienen om de beroepsprocedure te starten.

De beroepsprocedure starten

Om de beroepsprocedure te starten, moet u binnen twee maanden na de dagtekening (datum) van de beschikking een beroepschrift indienen bij het Gerecht in eerste aanleg van Aruba. 

Een beroepschrift dient u in drievoud in en moet voorzien zijn van een plakzegel van Afl. 5. Bij het indienen van een beroepschrift bent u griffierecht verschuldigd van Afl. 25 (voor natuurlijke personen) of Afl. 150 (voor rechtspersonen). 

Het Gerecht in eerste aanslag van Aruba is gevestigd aan de J.G. Emanstraat 51.

Onderdelen van een beroepschrift

Op grond van de wet en jurisprudentie zijn eisen te noemen waaraan een beroepschrift moet voldoen. De volgende onderdelen moet een beroepschrift in ieder geval bevatten:

  • Een duidelijke omschrijving van de uitspraak waartegen u in beroep gaat.
  • Een motivering waarom u het niet eens bent met de uitspraak.
  • Een ondertekening; vermeld ook uw naam, adres, telefoonnummer en uw persoonsnummer.
  • Een kopie van de uitspraak waartegen u in beroep gaat.
  • Een kopie van de aanslag waartegen u een bezwaar hebt ingediend.

Uitstel van betaling

Gaat u in beroep tegen het bedrag van een aanslag dat Departamento di Impuesto heeft vastgesteld in de uitspraak op uw bezwaar? Dan moet u afzonderlijk een verzoek tot uitstel van betaling indienen bij Departamento di Impuesto. U kunt alleen uitstel van betaling krijgen voor het bedrag waarmee u het niet eens bent. U moet tevens een kopie van uw beroepschrift bij het verzoek toevoegen.

Hoger beroep instellen

Tegen een uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van Aruba kunt u in hoger beroep gaan bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.