Het kan in de praktijk voorkomen dat voor niet-betaalde loonbelasting en premies van een werknemer zowel de aannemers-, inleners- en bestuurdersaansprakelijkheid kan worden toegepast.