Het kan voorkomen dat u in een bepaald jaar te veel loonbelasting en/of premie volksverzekeringen hebt betaald. Hieronder vindt u een algemeen uitleg over de procedure bij teruggaaf en/of restitutie van te veel betaalde loonbelasting en/of premies. 

U hebt te veel betaald

Loonbelasting wordt door de werkgever ingehouden op het loon en is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Premies volksverzekeringen daarentegen zijn wettelijk verplichte sociale verzekeringen die ingezetenen en werknemers in Aruba verzekeren tegen de financiële gevolgen van ouderdom, overlijden, bijzondere ziektekosten en/of kinderen. Op het loon worden ook premies voor de volksverzekeringen ingehouden, echter tot een maximumbedrag van Afl. 85.000. Over het inkomen boven dit bedrag dient u geen premie te betalen.

Premies volksverzekeringen kennen, in tegenstelling tot de loonbelasting, een vast tarief en geen progressief tarief. 

Indien sprake is van een teveel betaald bedrag aan loonbelasting en/of premies volksverzekeringen, kunt u bij de definitieve vaststelling van de aanslag inkomstenbelasting, van de belastingdienst dit bedrag terugkrijgen. Dit wordt ook wel teruggaaf of restitutie van belastingen en/of premies genoemd. Voordat de belastingdienst tot restitutie van teveel betaalde loonbelasting en/of premies volksverzekeringen kan overgaan, wordt naar uw (persoonlijke) situatie gekeken. 

U bent ongehuwd of gehuwd

Er zal worden gecontroleerd of u en/of uw echtgenoot nog andere openstaande belastingschulden hebben. Als dat het geval is, wordt uw teruggaaf verrekend met uw openstaande schulden. Mocht er een bedrag overblijven, dan krijgt u en/of uw echtgenoot het resterende bedrag terug. In geval van verrekening ontvangt u als bewijs een "verrekeningsbrief" per post.
Heeft u of uw echtgenoot geen andere openstaande belastingschulden? Dan krijgt u het teveel betaald bedrag terug. 

U bent gescheiden

Indien u gescheiden bent, zal worden nagegaan of het teveel betaald bedrag binnen de huwelijkse periode valt. Als dat zo is, zijn de hiervoor genoemde stappen ook van toepassing.

U bent bestuurder en/of vennoot van een lichaam

Als u bestuurder of vennoot bent van een lichaam in de vorm van een VBA of NV, zal eerst worden onderzocht of het lichaam nog openstaande belastingschulden heeft. Als bestuurder kunt u aansprakelijk worden gesteld voor onbetaalde schulden van het lichaam. Dan wordt uw tegoedbedrag verrekend met de schulden van het lichaam. Als het lichaam geen openstaande belastingschulden heeft, dan wordt de teruggaaf aan u uitbetaald.

U hoeft geen verzoekschrift in te dienen

Om uw teveel betaalde loonbelasting en/of premie volksverzekeringen terugbetaald te krijgen, hoeft u geen verzoekschrift in te dienen. Dit wordt namelijk volgens de geldende wet- en regelgeving vastgesteld bij de definitieve vaststelling van de aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. 

Hoe wordt de restitutie uitbetaald?

Het bedrag van uw restitutie wordt altijd op uw bankrekening gestort. U ontvangt een brief waarin staat dat het bedrag op uw bankrekening is gestort. U kunt vervolgens uw bankrekening controleren.

Contante betaling van restituties is niet mogelijk. Het is daarom raadzaam om tijdig uw juiste bankgegevens door te geven aan de belastingdienst. 

Wanneer wordt uw teruggaaf of restitutie aangehouden?

De teruggaaf of restitutie van teveel betaalde loonbelasting en/of premie volksverzekeringen zal in de volgende gevallen worden aangehouden.

  • U hebt geen bankrekening bij de belastingdienst opgegeven. U ontvangt een brief om uw bankrekening door te geven. Het is raadzaam dit zo spoedig mogelijk te doen. 
    Bankrekeningnummer doorgevenlink naar bestand 
     
  • Uw adres staat als "onbekend" geregistreerd bij de belastingdienst. In dit geval, gelieve uw juiste adres zo snel mogelijk doorgeven. 
     
  • In geval van liquidatie of inactiviteit van een lichaam. De wettelijke vertegenwoordiger of de vereffenaar zal een brief hierover ontvangen.
In de bovengenoemde gevallen zal altijd een brief worden toegezonden met de nodige informatie en/of instructies.
 

Alle rechten voorbehouden.
Departamento di Impuesto kan de teruggaafprocedure te allen tijde wijzigen en/of aanscherpen op basis van wet- en regelgeving, zonder u daarvan persoonlijk in kennis te stellen.