Jaarlijks wordt de verzamelstaat opgaaf derden (of VOD) aan u als ondernemer uitgereikt om informatie te verstrekken van alle derden die in een bepaald jaar bij u of voor u werkzaamheden of diensten hebben verricht, maar die niet bij u in dienstbetrekking waren. Het betreft dus een totaal van de gegevens per derde zoals vermeld op de opgaaf derde. Het betreft hier uitbetalingen gedaan voor verrichte werkzaamheden en diensten zoals schoonmaak, bouw/constructie, consultancy, accountancy en dergelijke.
Bij twijfel of iemand wel of niet in dienstbetrekking is, kunt u contact opnemen met Departamento di Impuesto via info@impuesto.aw.

De vervaldatum 

Met ingang van 1 januari 2023 is de vervaldatum voor het indienen van de verzamelstaat opgaaf derden: 31 maart. Tot en met het jaar 2022 was deze datum: 31 januari.

Indien u uw verzamelstaat opgaaf derden na 31 maart indient, kunt u een verzuimboete krijgen. In dit geval zal de Inspecteur een naheffingsaanslag opleggen.  

Soms kan het gebeuren dat de vervaldatum voor het indienen van de verzamelstaat opgaaf derden naar een andere datum wordt verschoven. U kunt de deadlines pagina of de pagina van de afgelopen deadlines raadplegen om de vervaldatum te verifiëren. 

De gegevens invoeren en indienen via “BO impuesto”

Vanaf het belastingjaar 2019 dient u de verzamelstaat opgaaf derden (of VOD) elektronisch in via het online portaal “BO impuesto” (of “BOi”). Nadat u bent ingelogd op uw BOi-account, klikt u op “VOD Opgaaf Derden”. U krijgt dan het scherm van de VOD te zien.  

Voer de gegevens op een van de volgende manieren in:  

 1. U voert de gegevens direct in het portaal “BO impuesto” in. Klik in het VOD-scherm op “Handmatig toevoegen” om de gegevens per derde in te voeren.
   
 2. U voert de gegevens in het MS Excel bestand "e-Verzamelstaat Opgaaf Derden" in. Gebruik hiervoor het werkblad "Verzamelstaat opgaaf derden". Nadat u alle gegevens heeft ingevoerd en gecontroleerd, kunt u de spreadsheet exporteren. Bij het exporteren worden de ingevoerde gegevens in een apart bestand bewaard. Dit aparte bestand is een XML bestand. De naam van het bestand krijgt de extensie: .xml. 
  Klik in het VOD-scherm van het BOi-portaal op "Toevoegen vanuit bestand" om het XML-bestand te uploaden.
   
 3. U voert de gegevens in in het payroll programma dat u gebruikt. Vervolgens maakt u een XML-bestand aan. Klik in het VOD-scherm van het BOi-portaal op "Toevoegen vanuit bestand" om het XML-bestand te uploaden.

U kunt alleen een XML-bestand in het portaal "BO impuesto" uploaden. 

Let op:
 • Indienen van de VOD  via een USB-stick of e-mail is niet toegestaan.
 • Als u een payroll programma gebruikt en het niet lukt om het XML-bestand aan te maken, moet u hiervoor contact opnemen met uw serviceprovider.

e-Verzamelstaat Opgaaf Derden

De ‘e-Verzamelstaat Opgaaf Derden’ is een Excel bestand van de verzamelstaat opgaaf derden (of VOD). U kunt dit bestand downloaden en gebruiken om de gegevens van de derden in te vullen die bij u of voor u werkzaamheden of diensten hebben verricht in het afgelopen jaar. 

Wijzigingen na de indiening

Voor belastingjaren tot en met 2022

Voor belastingjaren tot en met 2022, kunt u uw reeds ingediende Verzamelstaat opgaaf derden niet online wijzigen.
Voor aanpassingen moet u een e-mail sturen met het aangepaste volledige XML-bestand van de Verzamelstaat opgaaf derden naar
vzl-vod@impuesto.aw.

Voor belastingjaren vanaf 2023

Voor belastingjaren vanaf 2023 kunt u uw reeds ingediende Verzamelstaat opgaaf derden online wijzigen in het "BO impuesto" (BOi) portaal via uw eigen BOi-account. U vindt de reeds ingediende Verzamelstaat opgaaf derden in de sectie "Historie". Klik op het potloodpictogram (aan de rechterkant) om uw verzamelstaat te wijzigen of een nieuwe verzamelstaat te uploaden. 

Als u een XML-bestand gebruikt, moet u het nieuwe bestand van de volledige verzamelstaat uploaden. Het is niet toegestaan om een bestand te uploaden met alleen de gewijzigde gegevens.

Bij het ontbreken van het potloodpictogram, is het niet langer mogelijk om de verzamelstaat te wijzigen.