Jaarlijks wordt de verzamelstaat opgaaf derden (of VOD) aan u als ondernemer uitgereikt om informatie te verstrekken van alle derden die in een bepaald jaar bij u of voor u werkzaamheden of diensten hebben verricht, maar die niet bij u in dienstbetrekking waren. Het betreft dus een totaal van de gegevens per derde zoals vermeld op de opgaaf derde. Het betreft hier uitbetalingen gedaan voor verrichte werkzaamheden en diensten zoals schoonmaak, bouw/constructie, consultancy, accountancy en dergelijke.
Bij twijfel of iemand wel of niet in dienstbetrekking is, kunt u contact opnemen met Departamento di Impuesto via info@impuesto.aw.

De vervaldatum 

Met ingang van 1 januari 2023 is de vervaldatum voor het indienen van de verzamelstaat opgaaf derden: 31 maart. Tot en met het jaar 2022 was deze datum: 31 januari.

Indien u uw verzamelstaat opgaaf derden na 31 maart indient, kunt u een verzuimboete krijgen. In dit geval zal de Inspecteur een naheffingsaanslag opleggen.  

Soms kan het gebeuren dat de vervaldatum voor het indienen van de verzamelstaat opgaaf derden naar een andere datum wordt verschoven. U kunt de deadlines pagina of de pagina van de afgelopen deadlines raadplegen om de vervaldatum te verifiëren. 

De verzamelstaat opgaaf derden invullen en indienen via “BO impuesto”

Vanaf het belastingjaar 2019 dient u de verzamelstaat opgaaf derden (of VOD) elektronisch in via het online portaal “BO impuesto” (of “BOi”). Nadat u bent ingelogd op uw BOi-account, klikt u op “VOD Opgaaf Derden”. U krijgt dan het scherm van de VOD te zien.  

Voor het invullen van de gegevens kunt u dat op 2 manieren doen: 

  1. U vult de velden van de verzamelstaat opgaaf derden in direct via “BO impuesto”. In het VOD scherm klikt u op “Handmatig toevoegen” om de gegevens per derde in te vullen.
  2. U vult eerst het werkblad “Verzamelstaat opgaaf derden” in van het Excel bestand "e-Verzamelstaat Opgaaf Derden". Vervolgens maakt u een XML bestand aan en uploadt u dit bestand via “BO impuesto”. In het VOD scherm klikt u dan op “Toevoegen vanuit bestand”.  

e-Verzamelstaat Opgaaf Derden

De ‘e-Verzamelstaat Opgaaf Derden’ is een Excel bestand van de verzamelstaat opgaaf derden (of VOD). U kunt dit bestand downloaden en gebruiken om de gegevens van de derden in te vullen die bij u of voor u werkzaamheden of diensten hebben verricht in het afgelopen jaar. Nadat u alle gegevens hebt ingevoerd en gecontroleerd, kunt u de spreadsheet exporteren. Bij het exporteren worden de ingevoerde gegevens in een apart bestand bewaard. Dit aparte bestand is een XML bestand. De naam van het bestand krijgt de extensie: .xml. 

XML bestand

Om de gegevens via “BO impuesto” te kunnen uploaden, moet u het XML bestand aanmaken. 
Als u het XML bestand hebt aangemaakt, kunt u dat uploaden via “BO impuesto”. 
Klik op “Toevoegen vanuit bestand”, selecteer het XML bestand en klik op “OK”.

Let op:
  • U kunt alleen een XML bestand via “BO impuesto” uploaden. U kunt de VOD niet via een USB-stick indienen.