U hebt een belastingaanslag ontvangen en u kunt deze niet op tijd betalen. Dan kunt u een verzoek indienen voor een betalingsregeling.

Het kan ook voorkomen dat u het niet eens bent met de belastingaanslag. In dat geval kunt u een verzoek indienen voor uitstel van betaling voor het bedrag waarmee u het niet eens bent.

Als u een belastingaanslag moet betalen maar u verwacht op korte termijn een teruggaaf, dan kunt u ook een verzoek indienen voor uitstel van betaling in verband met een te verwachten teruggaaf.

In dit site-onderdeel krijgt u onder andere informatie over hoe u een verzoek kunt indienen voor een betalingsregeling. Daarnaast vindt u informatie over het indienen van een verzoek voor uitstel van betaling in verband met bezwaar of een verwachte teruggaaf.