Als u in een ander land gaat wonen, is er sprake van emigratie. In dit site-onderdeel ontvangt u informatie over de gevolgen van emigratie voor de belastingen en premies volksverzekeringen.