Als u in een ander land gaat wonen, is er sprake van emigratie. In dit site-onderdeel ontvangt u informatie over de gevolgen van emigratie voor de belastingen en premies volksverzekeringen.

Gevolgen van emigratie 

Over de periode vóór uw vertrek naar het buitenland, moet u in Aruba meestal belasting betalen. U bent namelijk tot het moment van vertrek binnenlandse belastingplichtige. Op het moment van emigratie eindigt uw belastingplicht in Aruba, tenzij u na het moment van emigratie nog bepaalde inkomsten of vermogensbestanddelen in Aruba hebt, bijvoorbeeld inkomsten uit (vroegere) dienstbetrekking en onroerende zaken. Over deze 'Arubaanse' inkomsten moet u belasting blijven betalen in Aruba. U bent dan buitenlandse belastingplichtige.

Voordat u Aruba verlaat, moet u uw belastingzaken geregeld hebben.

Einde belastingplicht

Als u na het moment van emigratie geen bronnen van inkomsten meer hebt in Aruba, eindigt uw belastingplicht in Aruba.

Onder bronnen van inkomsten vallen bijvoorbeeld:

  • inkomen uit onroerend goed gelegen in Aruba
  • inkomen uit bedrijf en beroep voor zover in Aruba uitgeoefend
  • inkomen uit pensioen en periodieke uitkeringen betaald door het Land Aruba of APFA

Als u gaat emigreren, moet u uw belastingzaken afhandelen. Hiervoor verzoeken wij u minimaal 6 weken vóór uw vertrek bij ons langs te komen zodat wij u kunnen helpen met de afhandeling.

Wat moet u meenemen om uw belastingzaken te kunnen afhandelen? 

Om uw belastingzaken te kunnen afhandelen moet u de volgende documenten persoonlijk indienen bij de klantenservice van het hoofdkantoor te Camacuri 2:

  • Alle eventuele nog niet ingediende aangiftebiljetten inkomstenbelasting en premies volksverzekering van voorgaande jaren, inclusief loonverklaringen van uw werkgever ingevuld tot en met de datum van einde dienstbetrekking. Voeg originele bewijsstukken bij zoals jaaropgaven, bankafschriften etc. Departamento di Impuesto accepteert alleen bankbrieven van betaalde rente en geen geschatte rente.
  • Het aangiftebiljet inkomstenbelasting en premies volksverzekering - einde belastingplicht wegens vertrek. Dit biljet kunt u aanvragen bij de klantenservice van het Departamento di Impuesto te Camacuri 2. 
  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (ID-kaart, rijbewijs of paspoort).
  • Een kopie van uw reisticket.
  • Een kopie van de verkoopakte van de notaris als u uw onroerend goed (woning of stuk grond) hebt verkocht.

U moet een actueel telefoonnummer doorgeven zodat het Departamento di Impuesto u kan benaderen als er onduidelijkheden zijn bij het regelen van uw aanslagen.

U kunt iemand machtigen om namens u uw belastingzaken te regelen. U kunt hiervoor het formulier 'Machtiging van particulier aan particulier' of 'Machtiging van particulier aan bedrijf' gebruiken.

Nadat u bovengenoemde documenten hebt ingeleverd, neemt het Departamento di Impuesto contact met u op wanneer u of uw gemachtigde de aanslag(en) inkomstenbelasting en premies volksverzekering kunt ophalen. Nadat u de aanslagen hebt ontvangen, kunt u terecht bij de kassa van het Departamento di Impuesto te Camacuri 2 voor verdere afhandeling. Een eventuele teruggaaf ontvangt u op uw bankrekeningnummer.

Andere belastingschulden

Om vast te stellen of u een teruggaaf krijgt of dat u moet betalen, houdt het Departamento di Impuesto ook rekening met eventuele andere belastingschulden die u nog hebt bijvoorbeeld grondbelasting of motorrijtuigbelasting.

Let op! Als u zich niet minimaal 6 weken voor uw definitieve vertrek hebt gemeld, kan het gebeuren dat uw eventuele teruggaaf niet voor uw vertrek is geregeld.