Als u een hotel- of logement ruimte exploiteert en u krijgt daar een vergoeding voor, bent u toeristenheffing verschuldigd. Deze toeristenheffing wordt geheven van uw logeergasten die verblijven in uw hotel of logement. Zij betalen toeristenheffing aan u. Vervolgens draagt u de toeristenheffing af aan Departamento di Impuesto.

Als u condominium eigenaar bent en u verhuurt uw onroerend goed via een overeenkomst met een derde, dan wordt deze derde als belastingschuldige voor de toeristenheffing aangemerkt.

Als de logeergast in Aruba woont en in het bevolkingsregister van Aruba staat ingeschreven, hoeft deze geen toeristenheffing te betalen. De toeristenheffing moet via een maandelijkse aangifte worden afgedragen. Dit betekent dat u zelf al uw vergoedingen moet aangeven op een aangiftebiljet toeristenheffing en vervolgens de verschuldigde toeristenheffing moet betalen.