Een werkgever kan zijn werknemers uitlenen. Hij blijft echter inhoudingsplichtig voor de loonbelasting en premies van zijn uitgeleende werknemers. Als de werkgever de loonbelasting en premies niet betaalt, kan degene die de werknemers inleent aansprakelijk worden gesteld op grond van de Landsverordening aansprakelijkheid belastingen en premies volksverzekering. Deze landsverordening treedt op 1 juni 2014 in werking. 

Het doel van de inlenersaansprakelijkheid is om te voorkomen dat werkgevers en inleners misbruik maken van de uitlening van personeel om zo onder hun betalingsverplichting uit te komen.