Volksverzekeringen zijn de Algemene Ouderdomsverzekering (AOV), de Algemene Weduwen- en Wezenverzekering (AWW) en de Algemene Ziektekosten Verzekering. De AOV en AWW worden uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De AZV wordt uitgevoerd bij het Uitvoeringsorgaan AZV. De heffing en de inning van de premies AOV/AWW en AZV is echter opgedragen aan Departamento di Impuesto.

Deze volksverzekeringen geven werknemers recht op een uitkering of voorzieningen. De premies voor deze volksverzekeringen worden door de werkgever en werknemer samen betaald. Als werkgever draagt u zowel het werkgevers- als het werknemersdeel af aan Departamento di Impuesto.