Als u ondernemer bent, hebt u te maken met de Belasting op Bedrijfsomzetten (BBO). U bent als ondernemer BBO verschuldigd over de omzet die u behaalt met het leveren van een goed en het verrichten van een dienst.

BBO is een aangiftebelasting. Dit betekent dat u zelf al uw belaste en vrijgestelde omzet moet aangeven op een aangiftebiljet BBO en vervolgens de verschuldigde BBO moet betalen.

Departamento di Impuesto stelt ook eisen aan uw administratie.