Als u ondernemer bent, hebt u te maken met de bestemmingsheffing AZV (BAZV). U bent als ondernemer BAZV verschuldigd over de omzet die u behaalt met het leveren van een goed en het verrichten van een dienst.

BAZV is een aangifteheffing. Dit betekent dat u zelf al uw belaste en vrijgestelde omzet moet aangeven op een aangiftebiljet en vervolgens de verschuldigde heffing moet betalen. 

Departamento di Impuesto stelt ookeisen aan uw administratie.