Aangifte buitenlandse belastingplichtigen

U bent buitenlandse belastingplichtige voor de inkomstenbelasting als u:

  • het hele jaar niet in Aruba hebt gewoond maar wel bronnen van inkomen in Aruba had;
  • een deel van het jaar in Aruba hebt gewoond en u bronnen van inkomen in Aruba had in de periode dat u niet in Aruba woonde.

Onder bronnen van inkomen vallen bijvoorbeeld:

  • inkomen uit onroerend goed gelegen in Aruba
  • inkomen uit bedrijf en beroep voor zover in Aruba uitgeoefend
  • inkomen uit pensioen en periodieke uitkeringen die betaald worden door het Land Aruba of APFA.

Als u buitenlandse belastingplichtige bent, moet u aangifte inkomstenbelasting doen indien u een aangifte heeft ontvangen of indien u redelijkerwijs moet weten dat u inkomstenbelasting bent verschuldigd.