Als u kosten hebt gemaakt in verband met ziekte, invaliditeit, bevalling of overlijden, kunt u deze vaak aftrekken van de belasting. Dit kan voor u zelf zijn maar bijvoorbeeld ook voor uw echtgenoot, bloed- en aanverwanten in de

rechte linie of in de tweede graad van de zijlinie. 

Hoe kunt u kosten in verband met gezondheid aftrekken? 

U kunt kosten in verband met gezondheid aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting na afloop van het jaar waarin u deze kosten hebt gemaakt. Gebruik hiervoor het aangiftebiljet inkomstenbelasting, onderdeel 'Buitengewone lasten'. U moet kunnen aantonen dat u de uitgaven daadwerkelijk hebt gedaan. Bijvoorbeeld met bonnen, kwitanties, rekeningen en bankafschriften.

Let op! Hebt u een vergoeding voor bepaalde kosten ontvangen, dan kunt u alleen dat deel in aftrek brengen dat niet vergoed is.

Bloed- en aanverwanten

Onder bloed- en aanverwanten in de rechte linie vallen ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, schoonouders, schoonkinderen etc.

Onder bloed- en aanverwanten in de tweede graad van de zijlinie vallen broers, zussen, schoonbroer, schoonzus etc.