Als bestuurder van een onderneming kunt u op grond van de Landsverordening aansprakelijkheid belastingen en premies volksverzekering aansprakelijk gesteld worden als de onderneming de belastingen en premies niet kan betalen. Deze landsverordening treedt op 1 juni 2014 in werking.