In dit site-onderdeel ontvangt u informatie over wanneer u uw belasting moet betalen. De termijn waarbinnen u moet betalen, hangt af van de soort belasting die u moet betalen.

Op de uiterlijke betaaldatum moet het te betalen bedrag ontvangen zijn door Departamento di Impuesto.

Als de uiterlijke betaaldatum valt op een zaterdag, zondag of een erkende feestdag, dan wordt voor alle belastingen, met uitzondering van de motorrijtuigbelasting, de uiterlijke betaaldatum verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Uw betaling moet dan uiterlijk op deze eerstvolgende werkdag ontvangen zijn door Departamento di Impuesto. 

Let op!

Op de laatste twee betaaldata van de maandelijkse belastingen loonbelasting, BBO, toeristenheffing, bijzondere belasting verblijf en speelvergunningsrecht kunt u geen DIMAS betalingen verrichten. Meestal is dit op de 14e en 15e van elke maand, tenzij deze data vallen op een zaterdag, zondag of erkende feestdag (zie hierboven).