Als u juridisch eigenaar wordt van onroerende zaken in Aruba of van zakelijke rechten op onroerende zaken in Aruba, dan moet u overdrachtsbelasting betalen.

U wordt bijvoorbeeld juridisch eigenaar van een onroerende zaak als u een woning of stuk grond koopt. U moet dan overdrachtsbelasting betalen.