Als u juridisch eigenaar wordt van onroerende zaken in Aruba of van zakelijke rechten op onroerende zaken in Aruba, dan moet u overdrachtsbelasting betalen.

U wordt bijvoorbeeld juridisch eigenaar van een onroerende zaak als u een woning of stuk grond koopt. U moet dan overdrachtsbelasting betalen.

Hoeveel overdrachtsbelasting moet u betalen?

Waarover betaalt u overdrachtsbelasting?

Overdrachtsbelasting wordt geheven over de waarde van de onroerende zaak bijvoorbeeld een woning of stuk grond. In dit voorbeeld kan de waarde op 2 manieren worden vastgesteld namelijk aan de hand van:

 • de prijs van de woning of grond zoals vermeld in de akte of
 • de leggerwaarde van de woning of grond. Dit is de waarde die Departamento di Impuesto vaststelt.

Als de prijs zoals vermeld in de akte lager is dan de leggerwaarde, dan betaalt u overdrachtsbelasting over de leggerwaarde.

Tarief van overdrachtsbelasting per 30 januari 2017

(conform Ministeriële Beschikking van 11 januari 2017)

Het tarief is afhankelijk van de waarde van de onroerende zaak en het type onroerend goed. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het tarief voor een woning die uw hoofdverblijf is en overige onroerende goederen.

Tarief woning

Als u eigenaar wordt van een woning die uw hoofdverblijf is, is het tarief als volgt:

 • bij een waarde van Afl. 250.000,- of minder: 3%
 • over het meerdere 6%

Voorbeeld

U koopt een huis van Afl. 350.000,-. U moet dan 3% van Afl. 250.000,- =

Afl. 7.500,- + 6% van Afl. 100.000,- = Afl. 6.000,-. Totaal betaalt u dan

Afl. 13.500,- overdrachtsbelasting.

Tarief overige onroerende goederen

Het tarief voor overige onroerende goederen is:

 • bij een waarde van Afl. 250.000,- of minder: 3%
 • bij een waarde van meer dan Afl. 250.000,-: 6%

Wanneer betaalt u geen overdrachtsbelasting?

In sommige gevallen hoeft u geen overdrachtsbelasting te betalen bijvoorbeeld als u:

 • eigenaar wordt door een schenking; hierover is namelijk al successiebelasting geheven
 • juridisch eigenaar wordt van onroerende zaken doordat u trouwt
 • gaat scheiden en daardoor juridisch eigenaar wordt van een onroerende zaak die eerder het eigendom van u en uw echtgenoot was. Dit geldt niet als u op huwelijkse voorwaarden was getrouwd.
 • juridisch eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of stuk grond, en u daarin of daarop iets bouwt
 • u onroerende zaken erft waarvoor al overdrachtsbelasting is betaald

Hoe betaalt u overdrachtsbelasting?

Een notaris doet namens u aangifte voor de overdrachtsbelasting.

Als u juridisch eigenaar wordt van onroerende zaken bijvoorbeeld een huis of stuk grond, laat u een notaris een akte opmaken. De notaris neemt in de akte de volgende zaken op:

 • of u overdrachtsbelasting moet betalen
 • of u recht heeft op 1 of meer vrijstellingen van overdrachtsbelasting
 • hoeveel overdrachtsbelasting u moet betalen

Deze akte geldt als uw aangifte voor de overdrachtsbelasting.

Voordat u juridisch eigenaar wordt van de onroerende zaak, stort u zowel de koopsom als de overdrachtsbelasting op de rekening van de notaris. Die geeft de akte af bij Departamento di Impuesto die de akte registreert. Hij betaalt dan ook de overdrachtsbelasting voor u. De akte moet binnen 15 dagen na opmaak ingediend zijn bij Departamento di Impuesto. Bij het niet of niet tijdig indienen van de akte kunt u een verzuimboete krijgen van maximaal Afl. 2.500,-.

De betaling van de overdrachtsbelasting moet binnen 15 dagen na opmaak van de akte plaatsvinden. Bij het niet, gedeeltelijk niet of niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichting, kunt u een verzuimboete krijgen van maximaal Afl. 10.000,-.

Als u het niet eens bent met de betaalde overdrachtsbelasting, kunt u binnen 2 maanden na betaling een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.