‘https://www.impuesto.aw’ is de officiële 'URL' en 'website' van Departamento di Impuesto ressorterend onder het Ministerie van Financiën. Departamento di Impuesto is een rechtshandhavingsorganisatie die belast is met de kerntaken op het gebied van de heffing, controle en inning van belastingen en premies volksverzekeringen en die zich verder richt op de bestrijding van fiscale fraude. Departamento di Impuesto voert de wetten naar doel en strekking uit zonder inmenging hogerhands en zonder aanzien des (rechts)persoons. Ook taken op het gebied van de niet-fiscale wetgeving en regelgeving behoren bij Departamento di Impuesto. De kaders van Departamento di Impuesto worden gevormd door wettelijk opgelegde taken en geldende beleidsregels.

Departamento di Impuesto hecht waarde aan de bescherming van uw privacy en gaat op een verantwoorde manier om met het verwerken van uw persoons- en/of bedrijfsgegevens (hierna: uw gegevens). Daarom worden uw gegevens altijd zorgvuldig verwerkt en beveiligd conform strikte beveiligingsnormen.


In dit Privacy Policy informeren wij u over het gebruik van uw gegevens binnen deze 'website'. Door gebruik te maken van onze 'website' stemt u in met de verwerking van uw gegevens volgens dit beleid.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht die wettelijk is vastgesteld. Wij verstrekken geen persoons- en/of bedrijfsgegevens aan derden. Dat mag alleen als het nodig is:

  1. voor de uitvoering van onze wettelijke taken;
  2. indien dit noodzakelijk is in verband met strafbare feiten;
  3. voor het ontwikkelen en in gebruik nemen van applicaties in verband
    met de bedrijfsvoering waaronder de dienstverlening.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht om dit Privacy Policy te wijzigen en adviseren u regelmatig dit te bekijken.

Cookies

Departamento di Impuesto gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Hiermee kunnen wij onze website optimaliseren.  

Daarnaast plaatsen we cookies die informatie over het algemene gebruik van onze website verzamelen. Met deze informatie kunnen we de website beter afstemmen op de behoefte van bezoekers. Om onze digitale dienstverlening te verbeteren (zoals de vindbaarheid van onderwerpen en of paginas). Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen, IP-adressen worden automatisch geanonimiseerd en bekeken pagina's zijn achteraf niet te koppelen aan bepaalde IP-adressen. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Eigendom

Deze website ‘https://www.impuesto.aw’ is eigendom van Departamento di Impuesto. Wij behouden ons het recht om deze website naar eigen oordeel te beheren en te laten gebruiken zolang het nodig mocht zijn.

Contact

Als u vragen heeft over deze privacy policy, neem dan contact op met ons via info@impuesto.aw