Als u kinderen hebt, kan dit gevolgen hebben voor de belastingen namelijk:

Onder bepaalde voorwaarden heeft iedereen die één of meerdere kinderen heeft, recht op kinderaftrek.

Hebt u een minderjarig kind dat een inkomen heeft ontvangen en waarvoor recht op kinderaftrek bestaat, dan wordt dit inkomen bij de ouder(s) belast. Bijvoorbeeld bijverdiensten of rente op spaartegoeden.

In dit site-onderdeel ontvangt u informatie over onder andere de voorwaarden voor kinderaftrek en wat u moet doen als uw minderjarige kind een inkomen heeft ontvangen.