Als u kinderen hebt, kan dit gevolgen hebben voor de belastingen namelijk:

Onder bepaalde voorwaarden heeft iedereen die één of meerdere kinderen heeft, recht op kinderaftrek.

Hebt u een minderjarig kind dat een inkomen heeft ontvangen en waarvoor recht op kinderaftrek bestaat, dan wordt dit inkomen bij de ouder(s) belast. Bijvoorbeeld bijverdiensten of rente op spaartegoeden.

In dit site-onderdeel ontvangt u informatie over onder andere de voorwaarden voor kinderaftrek en wat u moet doen als uw minderjarige kind een inkomen heeft ontvangen. 

Kinderaftrek

Voor welke kinderen geldt kinderaftrek? 

U hebt recht op kinderaftrek voor:

  • eigen kinderen
  • aangehuwde kinderen
  • pleegkinderen
  • Buitenechtelijke kinderen, zowel erkend als niet-erkend, die deel uitmaken van uw huishouden of die door het volgen van een beroepsopleiding geen deel uitmaken van uw huishouden

Voorwaarden en aftrekbare bedragen 

De aftrekbare bedragen zijn afhankelijk van de situatie waarin uw kind zich bevindt op 31 december van het jaar waarover uw aangifte doet. In totaal zijn er vier situaties mogelijk. 

In de tabel 'Aftrekbaar bedrag voor kinderen' vindt u het vaste bedrag dat u per jaar per kind mag aftrekken. U vult dit bedrag in op uw aangiftebiljet inkomstenbelasting.

Let op! Als uw kind in het buitenland studeert (situatie 3) dan moet u bewijzen dat u kosten hebt gemaakt voor lesgeld, boeken/lesmateriaal en/of vliegticket.

Hebt u een ziek kind of een kind met een handicap? Dan kunt u de gemaakte kosten aftrekken via de kinderaftrek (situatie 4) of via de buitengewone lasten.

Valt uw kind in geen enkele situatie, dan kunt u onder bepaalde omstandigheden kosten aftrekken als buitengewone lasten.

Partnerschap 

Als u het hele jaar waarover u aangifte doet gehuwd bent geweest, dan moeten u en uw echtgenoot gezamenlijk één aangiftebiljet invullen. U kunt samen per kind in totaal maar 1 keer het vaste bedrag aftrekken.

Als u tijdens het jaar waarover u aangifte doet in het huwelijk bent getreden, het huwelijk is ontbonden of u duurzaam gescheiden bent van uw echtgenoot, dan worden u en uw (ex)echtgenoot als ongehuwd aangemerkt. U vult dan ieder apart een eigen aangiftebiljet in. U kunt ieder apart per kind het totale vaste bedrag aftrekken. 

Inkomen minderjarig kind

Hebt u een minderjarig kind dat een inkomen heeft ontvangen en waarvoor recht op kinderaftrek bestaat, dan wordt dit inkomen bij de ouder(s) belast. Bijvoorbeeld bijverdiensten of rente op spaartegoeden. Een uitzondering

hierop is 'loon uit dienstbetrekking'. Indien uw kind dus in dienst was van een werkgever, wordt het ontvangen loon niet aan de ouder(s) toegerekend.