oonbelasting en premies volksverzekering moeten worden betaald over alles wat een werknemer ontvangt als beloning voor zijn werk. De belangrijkste vorm van loon is 'loon in geld': salaris, vakantiegeld, overwerkloon, bonus, een dertiende maand en alles wat u verder aan de werknemer in geld uitbetaalt als beloning voor zijn werk. 

Maar er zijn ook andere vormen van loon. Het loonbegrip is een ruim begrip. De andere vormen zijn:

  • beloningen in natura
  • aanspraken
  • onkostenvergoedingen

Beloningen in natura 

Een beloning in natura is loon dat u niet in geld uitbetaalt bijvoorbeeld maaltijden of kleding die u de werknemer geeft, telefoongebruik of gebruik van de woning. U berekent loonbelasting/premies volksverzekering over de waarde in het economische verkeer van de beloning in natura. Dat is in het algemeen de winkelwaarde. Als de werknemer de beloning moet gebruiken of verbruiken om zijn werk behoorlijk te kunnen doen, moet u uitgaan van de besparing die de beloning oplevert voor uw werknemer. Voor de vaststelling van de waarde van bepaalde beloningen in natura gelden speciale regels. Deze zijn opgenomen in de 'Fringe-benefits regeling'.

Als uw werknemer een auto van uw onderneming privé gebruikt, moet u voor de berekening van de loonbelasting/premies volksverzekering 15% van de cataloguswaarde van de auto bijtellen bij het loon. Op de verzamelloonstaat en de loonopgaaf vermeldt u dat u uw werknemer een auto ter beschikking hebt gesteld, ook als hij de auto helemaal niet gebruikt voor privé-ritten. De werknemer moet het privé-gebruik van de auto invullen op zijn eigen aangiftebiljet inkomstenbelasting.

Aanspraken 

Een aanspraak is een recht op een uitkering. U geeft uw werknemer een aanspraak als u bijvoorbeeld regelmatig een bedrag stort bij een fonds of verzekeringsmaatschappij en uw werknemer bouwt door uw storting recht op een toekomstige uitkering op. U moet dan loonbelasting/premies volksverzekering inhouden en afdragen over de waarde van de aanspraak.

Sommige aanspraken zijn vrijgesteld bijvoorbeeld aanspraken op een pensioenregeling. Over de waarde van vrijgestelde aanspraken hoeft u geen loonbelasting/premies volksverzekering in te houden en af te dragen.

Onkostenvergoedingen 

Onkostenvergoedingen zijn bedragen die u aan uw werknemer betaalt voor de kosten die deze maakt om zijn werk te kunnen uitoefenen. Onkostenvergoedingen zijn in principe belast. U kunt alleen vergoedingen buiten de belastingheffing laten indien u als inhoudingsplichtige een administratie bijhoudt. Uit deze administratie moet blijken dat de vergoede kosten redelijk zijn en ook daadwerkelijk gemaakt zijn om de dienstbetrekking behoorlijk te kunnen vervullen. In de 'Fringe-benefits regeling' en de 'Ministeriële regeling algemene voorschriften onbelaste kostenvergoedingen' staan nadere regels over kostenvergoedingen.