U bent ondernemer

Als u met uw onderneming van start wil gaan, moet u uw onderneming onder andere aanmelden bij Departamento di Impuesto.

Het starten van een onderneming heeft namelijk tot gevolg dat u te maken krijgt met de heffing van diverse belastingen en premies AOV/AWW en AZV. Bij het aanmelden bij Departamento di Impuesto krijgt uw onderneming een persoonsnummer toegekend.

  Wat is een persoonsnummer?

  Een persoonsnummer is een uniek identificatienummer, waaronder uw onderneming geregistreerd staat in het klantenbestand van Departamento di Impuesto. Met het persoonsnummer kunt u al uw belastingzaken voor uw onderneming regelen.

  Hoe herkent u het persoonsnummer?

  Het persoonsnummer bestaat uit zeven of acht cijfers. Als u al geregistreerd bent, kunt u het persoonsnummer terugvinden op alle documenten van Departamento di Impuesto, bijvoorbeeld op uw aangiftebiljet of op uw kwitantie motorrijtuigbelasting. 

  Hoe doet u een aanvraag?

  U kunt uw onderneming aanmelden door middel van een aanvraagformulier voor een persoonsnummer.

  Omdat er diverse rechtsvormen zijn voor een onderneming, zijn er verschillende aanvraagformulieren voor een persoonsnummer beschikbaar:

  Als u als ondernemer nog niet geregistreerd staat, moet u een van de bovenvermelde formulieren invullen en vervolgens samen met de vereiste bijlagen inleveren. Dat kunt u op de volgende manieren doen:  

  • U maakt een duidelijke scan of foto van de stukken en u stuurt deze via e-mail naar info@impuesto.aw.
  • U deponeert de stukken in de postbus van het hoofdkantoor te Camacuri 2. 
  • U stuurt de stukken via de post naar Departamento di Impuesto, afdeling klant- en objectregistratie, Camacuri 2, Oranjestad, Aruba.

  Departamento di Impuesto bepaalt vervolgens aan de hand van uw gegevens voor welke belastingen u in het centrale klantenbestand wordt opgenomen.

  Hoe ontvangt u uw persoonsnummer? 

  Nadat u uw persoonsnummer hebt aangevraagd, ontvangt u zo spoedig mogelijk uw persoonsnummer via e-mail. Hierdoor is het belangrijk dat u uw e-mailadres doorgeeft.