Hoe bepaalt u nu of iemand die meewerkt in uw onderneming bij u in dienstbetrekking is? Dat is het geval als de volgende situatie van toepassing is:

  • hij heeft zich verplicht om enige tijd arbeid te verrichten, en 
  • hij ontvangt daarvoor loon, en 
  • tussen u en de werknemer is er een 'gezagsverhouding'. Dat wil zeggen: u kunt hem opdrachten en aanwijzingen geven over het werk dat moet worden gedaan, en hij moet zich daaraan houden.

Doet zich deze situatie voor, dan moet u de regels voor de loonbelasting/premies volksverzekering en werknemersverzekeringen toepassen. Het maakt dan niet uit of degene die meewerkt in vaste dienst is of niet. Ook een losse hulpkracht, vakantiewerker, zaterdaghulp, enzovoort is meestal bij u in dienstbetrekking.

In sommige gevallen moet u de regels voor de loonbelasting/premies volksverzekering en de premies werknemersverzekeringen toepassen, ook al is niet voldaan aan de voorwaarden die hierboven zijn genoemd. Bijvoorbeeld omdat er misschien geen gezagsverhouding is. Dit doet zich onder andere voor bij een commissaris van een in Aruba gevestigd lichaam, het kind van 14 jaar of ouder, dat werkzaam is in de onderneming van zijn ouder, personen die op provisiebasis werken, de buitenlandse artiest of beroepsbeoefenaar, die hier optreedt. De wet stelt in deze gevallen dat sprake is van een fictieve dienstbetrekking. Meer informatie hierover vindt u in artikel 3 lid 2 van de Landsverordening loonbelasting.

Als u twijfelt of u loonbelasting/premies volksverzekering moet inhouden en afdragen en premies werknemersverzekeringen moet betalen, kunt u terecht bij Departamento di Impuesto.