Als u zich als werkgever hebt aangemeld bij het Departamento di Impuesto, ontvangt u vanzelf het zogenoemde 'Loonbelastingpakket'. In dit pakket zitten onder andere aangiftebiljetten loonbelasting/premies volksverzekering. U moet elke maand aangifte loonbelasting/premies volksverzekering doen. Vervolgens zult u aan het eind van elk kalenderjaar dit 'Loonbelastingpakket' ontvangen.

Aangiftebiljet loonbelasting/premies volksverzekering 

Op uw aangifte loonbelasting/premies volksverzekering vult u de gegevens van het totale bruto loon dat u hebt uitbetaald aan uw werknemers. U berekent zelf het bedrag aan loonbelasting/premies volksverzekering dat u moet afdragen. Dit doet u door de bedragen die u bij al uw werknemers hebt ingehouden voor de loonbelasting/premies volksverzekering bij elkaar op te tellen. Vul het aangiftebiljet volledig en juist in.

Hoe moet u een onjuiste aangifte corrigeren? 

Vaak blijkt na afloop van het jaar bij het opmaken van de jaarrekening dat er correcties en aanvullingen nodig zijn op de aangiften die u hebt ingediend. In dat geval kunt u een brief sturen naar het Departamento di Impuesto met daarin de juiste bedragen voor het hele jaar. U hoeft verschillen dus niet per tijdvak uit te splitsen. Als u over het hele jaar genomen te weinig loonbelasting/premies volksverzekering hebt afgedragen, ontvangt u een naheffingsaanslag. 

Departamento di Impuesto controleert uw aangifte

Het Departamento di Impuesto controleert achteraf aan de hand van uw administratie of u de aangiften juist hebt ingevuld. Als blijkt dat u te weinig loonbelasting/premies volksverzekering hebt afgedragen, kunt u een naheffingsaanslag ontvangen. Dit kan tot 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan. Als is gebleken dat u met opzet te weinig loonbelasting/premies volksverzekering hebt afgedragen, kunt u tot 10 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan, een naheffingsaanslag ontvangen.