Verzamelloonstaat (VZL)

Jaarlijks wordt de verzamelloonstaat (of VZL) uitgereikt aan u als inhoudingsplichtige om informatie te verstrekken van personen die in een jaar bij u in bestaande of vroegere dienstbetrekking zijn geweest. Het betreft dus een totaal van de gegevens per persoon zoals vermeld op de loonopgaaf. Hieronder vallen ook bijvoorbeeld bestuurders, commissarissen, personen die op provisiebasis hebben gewerkt en stagiaires. Bij twijfel of iemand wel of niet in dienstbetrekking is, kunt u contact opnemen met Departamento di Impuesto via info@impuesto.aw.

De vervaldatum 

Met ingang van 1 januari 2023 is de vervaldatum voor het indienen van de verzamelloonstaat: 31 maart. Tot en met het jaar 2022 was deze datum: 31 januari.

Indien u uw verzamelloonstaat na 31 maart indient, kunt u een verzuimboete krijgen. In dit geval zal de Inspecteur een naheffingsaanslag opleggen.  

Soms kan het gebeuren dat de vervaldatum voor het indienen van de verzamelloonstaat naar een andere datum wordt verschoven. U kunt de deadlines pagina of de pagina van de afgelopen deadlines raadplegen om de vervaldatum te verifiëren. 

De verzamelloonstaat invullen en indienen via “BO impuesto”


Vanaf het belastingjaar 2019 dient u de verzamelloonstaat elektronisch in via het online portaal  ''BO impuesto" (of "BOi"). Nadat u bent ingelogd op uw BOi-account, klikt u op “LB & VZL - LB, AOV/AWW & AZV & Verzamelloonstaat”. U krijgt dan het scherm van de VZL te zien.  

Voor het invullen van de gegevens kunt u dat op 3 manieren doen: 

  1. U vult de velden van de verzamelloonstaat direct via “BO impuesto” in. In het VZL scherm klikt u op “Handmatig toevoegen” om de gegevens per werknemer in te vullen.
  2. U kunt ook direct van het payroll programma de VZL uploaden in “BO Impuesto”. In het VZL scherm klikt u op “Toevoegen vanuit bestand” om het XML bestand up te loaden. 
  3. U vult eerst het werkblad “Verzamelloonstaat” in van het Excel bestand "e-Verzamelloonstaat". Vervolgens maakt u een XML bestand aan en uploadt u dit bestand via “BO impuesto”. In het VZL scherm klikt u dan op “Toevoegen vanuit bestand”.  

e-Verzamelloonstaat

De ‘e-Verzamelloonstaat’ is een Excel bestand van de verzamelloonstaat (VZL). U kunt dit bestand downloaden en gebruiken om de loongegevens in te vullen van de werknemers die in uw dienst waren in het afgelopen jaar. Nadat u alle gegevens hebt ingevoerd en gecontroleerd, kunt u de spreadsheet exporteren. Bij het exporteren worden de ingevoerde gegevens in een apart bestand bewaard. Dit aparte bestand is een XML bestand. De naam van het bestand krijgt de extensie: .xml. 

XML bestand

Om de gegevens via “BO impuesto” te kunnen uploaden, moet u een XML bestand aanmaken. 
Als u het XML bestand hebt aangemaakt, kunt u dat uploaden via “BO impuesto”. 
Klik op “Toevoegen vanuit bestand”, selecteer het XML bestand en klik op “OK”.


Let op:
  • Om de gegevens van het payroll programma via “BO impuesto” te kunnen uploaden, moet uw payroll provider het formaat voor een XML bestand van Departamento di Impuesto gebruiken.
     
  • U kunt alleen een XML bestand via “BO impuesto” uploaden. U kunt de VZL niet via een USB-stick indienen.

Bezwaar tegen de Verzamelloonstaat?

Voor belastingjaren tot en met 2022

Voor belastingjaren tot en met 2022, kunt u uw reeds ingediende Verzamelloonstaat niet online wijzigen. Voor aanpassingen moet u een e-mail sturen met het aangepaste XML-bestand van de Verzamelloonstaat naar vzl-vod@impuesto.aw.

Voor belastingjaren vanaf 2023

Voor belastingjaren vanaf 2023 kunt u uw reeds ingediende Verzamelloonstaat online wijzigen in het "BO impuesto" (BOi) portaal via uw eigen BOi-account.