Als bestuurder kunt u aansprakelijk worden gesteld als de onderneming de belastingen en/of premies niet kan betalen en u dat niet tijdig aan Departamento di Impuesto meldt.

Het gaat hierbij om de belastingen en premies waarop de Landsverordening aansprakelijkheid belastingen en premies volksverzekering van toepassing is, zoals:

  • winstbelasting
  • dividendbelasting
  • belasting op bedrijfsomzetten
  • toeristenheffing
  • speelvergunningsrecht
  • loonbelasting
  • premies AOV/AWW
  • premies AZV
  • bijzondere belasting verblijf
  • bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen


U kunt ook aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele boete die verband houdt met een belastingaanslag of premie aanslag. Dit kan ook gelden voor de vervolgingskosten en de invorderingsrente.

U bent als bestuurder van een onderneming niet aansprakelijk voor de loonbelasting en premies die de onderaannemer/uitlener niet heeft betaald en waarvoor de onderneming aansprakelijk is gesteld. Als bestuurder bent u alleen aansprakelijk voor de ‘eigen’ belasting- en premieschuld van de onderneming en niet voor de aansprakelijkheidsschuld van de onderneming.