Als de onderneming de belastingen en/of premies niet kan betalen, moet u dit melden. Indien u niet op de juiste manier of niet tijdig de melding doet, kunt u aansprakelijk worden gesteld voor het niet betalen van de belastingen en premies.

Als u geen rechtsgeldige melding hebt gedaan, moet u in de eerste plaats aannemelijk maken dat dit niet aan u te verwijten is. U hebt bijvoorbeeld niet kunnen melden als gevolg van uw plotselinge ziekenhuisopname waardoor u zich niet met de onderneming kon bezighouden.

Vervolgens moet u aannemelijk maken dat u geen kennelijk onbehoorlijk bestuur te verwijten valt. Er kunnen bijvoorbeeld goede redenen zijn waarom een onderneming de belastingen en/of premies niet heeft betaald. In dat geval is er meestal een externe oorzaak aan te wijzen. Zo kan de markt zijn ingestort of uw belangrijkste afnemer kan failliet zijn gegaan. Het is van groot belang dat u de externe oorzaak kunt aantonen en dat u kunt laten zien dat u hebt geprobeerd de nadelige gevolgen ervan voor de onderneming op te vangen. In het volgende schema kunt u zien in welke situaties u aansprakelijk bent:

schema geen rechtsgeldige melding