Wat betekent het als u aansprakelijk bent gesteld?

Als u aansprakelijk bent gesteld, betekent dit dat u ervoor moet zorgen dat de schuld volledig wordt betaald. Dit kan betekenen dat u het bedrag uit uw privévermogen moet betalen.

Let op!

Het heeft geen zin maatregelen te nemen om het privévermogen te verkleinen zodat er minder geld te halen valt bij aansprakelijkstelling. Departamento di Impuesto kan deze maatregelen ongedaan laten maken.

U bent het niet eens met de aansprakelijkstelling 

Als u aansprakelijk wordt gesteld voor een belasting- of premieschuld, ontvangt u van Departamento di Impuesto schriftelijk bericht. Dit is de beschikking van de aansprakelijkstelling.

Als u het niet eens bent met de aansprakelijkstelling, kunt u tegen de beschikking bezwaar maken. U moet uw bezwaarschrift richten aan Departamento di Impuesto, ter attentie van de Ontvanger der belastingen. In het bezwaarschrift moet u wel duidelijk aangeven waarom u bezwaar maakt. U moet dit doen binnen twee maanden na de dagtekening van de beschikking waarbij u aansprakelijk bent gesteld. Het bezwaar kan betrekking hebben op de reden van de aansprakelijkstelling en op de hoogte van het bedrag waarvoor u aansprakelijk bent gesteld.

Als Departamento di Impuesto uw bezwaar afwijst, kunt u tegen die beslissing in beroep gaan bij de Raad van Beroep voor belastingzaken. U moet dit doen binnen twee maanden na de dagtekening van de uitspraak op uw bezwaar.

Meer informatie over bezwaar en beroep bij aansprakelijkstelling kunt u vinden in de brochure 'Bent u het niet eens met uw aansprakelijkstelling?'.

Bedrag proberen terug te krijgen

Als u de belasting- of premieschuld van de onderneming hebt betaald, kunt u het bedrag verhalen op de onderneming.

Blijkt dat u het bedrag van de onderneming niet kunt terugkrijgen, dan hebt u de mogelijkheid om eventuele andere bestuurders aansprakelijk te stellen om het bedrag of een deel van het bedrag terug te krijgen. Zijn er meer bestuurders aansprakelijk, dan moeten ze ieder een gelijk deel van de schuld voor hun rekening nemen. Deze regel is niet van toepassing als u en uw medebestuurders onderling andere afspraken hebben gemaakt over de verdeling van de aansprakelijkheid.