De bestuurdersaansprakelijkheid geldt voor:

  • de formele bestuurder
  • de feitelijke bestuurder
  • de gewezen en de nieuwe bestuurder
  • de vereffenaar

De formele bestuurder 

U bent in de eerste plaats bestuurder als u officieel als bestuurder bent benoemd. Een dergelijke bestuurder wordt ook wel aangeduid als de ‘formele’ bestuurder. Ook als u zich als bestuurder in het Handelsregister hebt laten inschrijven maar zich niet bemoeit met de feitelijke gang van zaken in de onderneming, bent u formeel bestuurder.

Het maakt niet uit welke functie u binnen het bestuur vervult. Ook als u zich niet met de financiën bezighoudt, kunt u aansprakelijk worden gesteld.

De feitelijke bestuurder 

Ook als u niet officieel bestuurder bent, kunt u aansprakelijk worden gesteld. Namelijk als u in de praktijk (mede) het beleid bepaalt van de onderneming. U gedraagt zich dan als een bestuurder, ook al bent u dat officieel niet. Een dergelijke bestuurder wordt ook wel aangeduid als de ‘feitelijke bestuurder’ of ‘medebeleidsbepaler’.

De gewezen en de nieuwe bestuurder 

Als u bestuurder bent geweest, kunt u nog aansprakelijk worden gesteld voor de tijd dat u bestuurder was. U kunt ook aansprakelijk zijn als nieuwe bestuurder, zelfs als de schulden ontstaan zijn toen u nog geen bestuurder was. In het laatste geval zult u overigens op relatief eenvoudige wijze uw aansprakelijkheid kunnen weerleggen omdat u tot aantreden als bestuurder geen bemoeienis met het besturen van de onderneming hebt gehad.

De vereffenaar 

Ook de vereffenaar van een onderneming kan aansprakelijk worden gesteld. De vereffenaar is degene die zorgt voor het afwikkelen van de lopende zaken en het verdelen van het vermogen als een onderneming is ontbonden. De vereffenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld, als hij is aangesteld door de rechter.

Let op!

Als de bestuurder van een (dochter)onderneming een andere (moeder)onderneming is, kunnen de bestuurders van laatstgenoemde onderneming aansprakelijk worden gesteld.

voorbeeld bestuurdersaansprakelijkheid

Voorbeeld

NV A (moederonderneming) is bestuurder van NV B (dochteronderneming). NV B is bestuurder van NV C (dochteronderneming). De bestuurders van NV A zijn aansprakelijk voor de niet-betaalde belastingen en premies van NV C.

Bestuurder is overleden

Als de bestuurder is overleden, kunnen de erfgenamen aansprakelijk zijn. De erfgenamen zijn echter alleen aansprakelijk als de overledene vóór zijn overlijden aansprakelijk is gesteld.

Geen bestuurdersaansprakelijkheid

De bestuurdersaansprakelijkheid geldt niet voor ondernemers die een eenmanszaak, een vennootschap onder firma of een maatschap en dergelijke hebben. Deze ondernemers zijn zelf al verantwoordelijk voor het betalen van de belastingen en de premies