Het is van belang dat u op de juiste manier en op tijd meldt dat de onderneming de belastingen en/of premies niet kan betalen. Als u dat hebt gedaan, is er sprake van een rechtsgeldige melding. Het is dan aan Departamento di Impuesto om te bewijzen dat u iets te verwijten is. Zij moet aannemelijk maken dat het niet betalen van de belastingen en premies het gevolg is van aan u te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur. De bewijslast ligt in dit geval dus bij Departamento di Impuesto en niet bij u.

In het volgende schema kunt u zien in welke situatie u aansprakelijk bent:

schema rechtsgeldige melding

Wanneer is het niet betalen van belastingen en premies het gevolg van aan u te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur?


Wanneer kan u 'kennelijk onbehoorlijk bestuur' worden verweten?

Bijvoorbeeld als u op onverantwoorde wijze geld aan de onderneming hebt onttrokken. Of als u opzettelijk roekeloze beslissingen hebt genomen of onverantwoorde investeringen hebt gedaan. Of u hebt een koop gesloten met een ondernemer waarvan u kon vermoeden dat hij niet of niet op tijd zou betalen.

Let op!

Het gaat alleen om de eventuele bestuursfouten die zijn begaan in de vijf jaar voorafgaand aan de melding. Eventuele bestuursfouten die u meer dan vijf jaar voor de melding hebt gemaakt, kunnen niet worden gebruikt om uw verwijtbaarheid aannemelijk te maken. Natuurlijk mag u wel normale ondernemersrisico’s nemen. Bij het aangaan van een transactie kan het altijd gebeuren dat de tegenpartij zijn verplichtingen niet nakomt. Maar als u van te voren redelijkerwijs mocht verwachten dat het goed zou aflopen, kan dat u niet worden aangerekend. Ook kan het u niet worden aangerekend als door een onverwachte zakelijke tegenvaller de onderneming in financiële moeilijkheden raakt.