Bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen behoort tot de aangiftebelastingen.

De aangiftebelastingen werken met aangiftetijdvakken. Per aangiftetijdvak geeft u aan hoeveel belasting u moet betalen. Het aangiftetijdvak voor de bijzondere belasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen bedraagt één kwartaal. U moet dus elk kwartaal aangifte doen. Uw betaling moet uiterlijk op de 15e van de maand volgende op het afgelopen kwartaal bij Departamento di Impuesto binnen zijn. Indien de 15e valt op een zaterdag, zondag of een feestdag geldt dat de eerste werkdag na de 15e uw aangifte en betaling bij Departamento di Impuesto binnen moet zijn.

uiterlijke data aangifte en betaling
Aangiftetijdvak Uiterlijke datum aangifte en betaling
1e kwartaal 15 april
2e kwartaal  15 juli
3e kwartaal 15 oktober
4e kwartaal 15 januari van het volgende jaar