Bestemmingsheffing AZV (BAZV) is een aangifteheffing. 

Een aangifteheffing werkt met aangiftetijdvakken. Per aangiftetijdvak geeft u aan hoeveel BAZV u moet betalen. Het aangiftetijdvak bedraagt één maand. U moet dus elke maand aangifte doen. Uw betaling moet uiterlijk op de 15e van de maand volgende op het afgelopen aangiftetijdvak bij Departamento di Impuesto binnen zijn. Indien de 15e valt op een zaterdag, zondag of een feestdag geldt dat de eerste werkdag na de 15e uw aangifte en betaling bij Departamento di Impuesto binnen moet zijn.