Loonbelasting, premie AOV/AWW en AZV behoren tot de aangiftebelastingen.

Deze aangiftebelastingen werken met aangiftetijdvakken. Per aangiftetijdvak geeft u aan hoeveel belasting u moet betalen. Het aangiftetijdvak bedraagt één maand. U moet dus elke maand aangifte doen. Uw betaling en aangifte moeten uiterlijk op de 15e van de maand volgende op het afgelopen aangiftetijdvak bij het Departamento di Impuesto binnen zijn. Indien de 15e valt op een zaterdag, zondag of een feestdag geldt dat de eerste werkdag na de 15e uw aangifte en betaling bij het Departamento di Impuesto binnen moeten zijn.