Loonbelasting, premie AOV/AWW en AZV, BBO, toeristenheffing, bijzondere belasting verblijf, speelvergunningsrecht en dividendbelasting behoren tot de aangiftebelastingen. Dit betekent dat uzelf vaststelt hoeveel belasting u moet betalen. Dit doet u door aangifte te doen. De Inspecteur heeft een toezichthoudende rol. Dat betekent dat hij kan optreden als de door u aangegeven belasting niet overeenkomt met de verschuldigde belasting.