De termijn waarbinnen u moet betalen, hangt af van de soort aanslag inkomstenbelasting/premies volksverzekering die u hebt ontvangen. Op elke aanslag inkomstenbelasting/premies volksverzekering staat de uiterlijke betaaldatum. Op deze datum moet het te betalen bedrag ontvangen zijn door Departamento di Impuesto.

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting/premies volksverzekering 

Een voorlopige aanslag inkomstenbelasting/premies volksverzekering die is opgelegd in het jaar waarop de belasting betrekking heeft, mag u in termijnen betalen. U betaalt deze voorlopige aanslag in gelijke maandelijkse termijnen. Op de laatste dag van elk van die maanden vervalt een termijn.

Het aantal termijnen waarin de belastingaanslag mag worden betaald, hangt af van het aantal volle maanden dat na dagtekening overblijft in het jaar. Als er minder dan 2 maanden overblijven, geldt een termijn van 2 maanden. Voor een voorlopige aanslag met een dagtekening na 1 november, geldt dus een betalingstermijn van 2 maanden. 

Voorbeeld:

U krijgt een voorlopige aanslag 2005, gedagtekend op 15 februari 2005. Na de dagtekening zijn er nog 10 hele maanden in het jaar over. U mag de voorlopige aanslag dus betalen in 10 gelijke maandelijkse termijnen. Elk van deze termijnen vervalt aan het einde van de maand.

Definitieve aanslag inkomstenbelasting/premies volksverzekering 

Een definitieve aanslag inkomstenbelasting/premies volksverzekering moet u binnen 2 maanden na dagtekening van de aanslag betalen.

Navorderingsaanslag inkomstenbelasting/premies volksverzekering 

Een navorderingsaanslag inkomstenbelasting/premies volksverzekering moet u binnen 2 maanden na dagtekening van de aanslag betalen.