De inlenersaansprakelijkheid geldt voor:

  • de inlener
  • de doorlener

De inlener

Inlener is degene aan wie een werknemer, met behoud van de dienstbetrekking tot zijn werkgever, ter beschikking is gesteld om onder diens toezicht of leiding werkzaam te zijn. Uitlener is de werkgever die zijn personeel ter beschikking stelt aan de inlener. De uitlener is verplicht de loonbelasting en premies te betalen voor de werknemers die door hem zijn uitgeleend. De inlener is hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting en premies die de uitlener is verschuldigd in verband met de werkzaamheden van zijn uitgeleende werknemer.

voorbeeld uitlener en inlener

Voorbeeld

Uitzendbureau Domi leent werknemer Juancho uit aan Toto Construction. Uitzendbureau Domi is loonbelasting en premies verschuldigd over het vaste loon van Juancho. Indien deze loonbelasting en premies niet worden betaald, dan kan Toto Construction hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Let op: Indien de inlener een extra vergoeding betaalt aan de ingeleende werknemer, dan is de uitlener over deze vergoeding loonbelasting en premies verschuldigd. Als de uitlener niet betaalt, dan kan de inlener aansprakelijk gesteld worden.

De doorlener 

Doorlener is degene die een werknemer inleent om deze vervolgens door te lenen aan een derde, om onder diens toezicht of leiding werkzaam te zijn. De doorlener wordt ten opzichte van de uitlener als inlener aangemerkt. De doorlener en de inlener zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting en premies die de uitlener is verschuldigd in verband met de werkzaamheden van zijn uitgeleende werknemer.

voorbeeld keten aannemersaansprakelijkheid

Voorbeeld

Uitzendbureau Domi leent werknemer Juancho uit aan bedrijf Tia NV. Tia NV leent werknemer Juancho weer uit aan hotel Tulip. Zowel Tia NV als hotel Tulip zijn aansprakelijk voor de door uitzendbureau Domi niet-betaalde loonbelastingen premies met betrekking tot de inleenwerkzaamheden door werknemer Juancho.