Of iemand inlener of doorlener is, hangt af van de inhoud van het door hem gesloten contract. Er is echter één situatie waarin de inlener en doorlener toch niet aansprakelijk zijn.

Koopovereenkomst bestaande zaak

De verkoper van een bestaande zaak leent zijn werknemers uit aan de koper. Als de werkzaamheden in verband met de koopovereenkomst van ondergeschikte aard zijn, dan is de koper/inlener niet aansprakelijk voor de door de verkoper/uitlener niet-betaalde loonbelasting en premies met betrekking tot deze werkzaamheden door de ingeleende werknemers. 

In het geval dat de verkoper de werknemers heeft ingeleend, is hij doorlener. De koper is in dat geval ook niet aansprakelijk voor de niet-betaalde loonbelasting en premies met betrekking tot deze werkzaamheden door de ingeleende werknemers.

Voorbeeld

Meubelzaak Top verkoopt tapijt aan bedrijf Victory. Er wordt overeengekomen dat meubelzaak Top het tapijt zal laten leggen door zijn werknemers. In verhouding tot het aankopen van het tapijt is het leggen hiervan van ondergeschikte betekenis. Bedrijf Victory is in dit geval niet aansprakelijk voor de door meubelzaak Top verschuldigde loonbelasting en premies met betrekking tot het leggen van het tapijt.

Meubelzaak Top kan voor het leggen van het tapijt ook werknemers inlenen van uitzendbureau Sun. Dan is meubelzaak Top een doorlener. In dit geval is meubelzaak Top aansprakelijk voor de niet-betaalde loonbelasting en premies door uitzendbureau Sun met betrekking tot het leggen van het tapijt. Bedrijf Victory blijft echter niet aansprakelijk want het leggen van het tapijt is van ondergeschikte betekenis.