Op verzoek kunnen twee of meer vennootschappen een fiscale eenheid met elkaar vormen voor de winstbelasting (WB) en/of BBO/BAVP en BAZV.  Dit is echter niet hetzelfde. Een fiscale eenheid voor de winstbelasting is niet automatisch een fiscale eenheid voor BBO/BAVP/BAZV en andersom. U moet een apart verzoek indienen voor winstbelasting en BBO/BAVP/BAZV. De verzoeken worden ook apart behandeld.

Dien uw verzoeken met betrekking tot een fiscale eenheid digitaal in via onderstaande links.

Meer over een fiscale eenheid voor de winstbelasting

Op verzoek kan een moedermaatschappij (holding) samen met één of meer dochtermaatschappijen voor de winstbelasting aangemerkt worden als een fiscale eenheid. Juridisch blijven de vennootschappen gescheiden, maar fiscaal worden zij gezien als één belastingplichtige. In een fiscale eenheid zullen de resultaten van de dochtermaatschappijen worden toegerekend aan de moedermaatschappij.

De voorwaarden

Voor de toepassing van een fiscale eenheid voor de winstbelasting gelden de volgende voorwaarden:

 1. De moeder- en dochtermaatschappijen zijn naar Arubaans recht opgericht.
 2. De feitelijke leiding van de moeder- en dochtermaatschappijen bevinden zich in Aruba. 
 3. De moeder- en dochtermaatschappijen hebben hetzelfde fiscale regime.
 4. De moedermaatschappij bezit, juridisch en economisch, ten minste 99% van de aandelen in de dochtermaatschappijen.
 5. Voor zowel de moedermaatschappij als de dochterondernemingen vallen de tijdvakken waarover belasting wordt geheven samen. 

Wat heeft u nodig?

Als u een fiscale eenheid verzoekt, moet u ook de volgende stukken indienen:

 • Een geldig paspoort, rijbewijs of ID-kaart van de persoon die het verzoek indient (de verzoeker).
 • Een geldig paspoort, rijbewijs of ID-kaart van de gemachtigde (indien van toepassing).
 • De machtigingsbrief (indien van toepassing).
 • De aandeelhoudersregisters van ieder dochtermaatschappij.
 • De ondertekende joint venture overeenkomst.

Voordat u begint

Voordat u begint met het invullen van het online verzoekformulier, moet u de nodige voorbereidingen treffen.

Stap 1: De bewijsstukken verzamelen
Stap 2: De bewijsstukken digitaliseren

Verzamel eerst de bewijsstukken en maak hiervan een duidelijke scan of foto. Sla de digitale bestanden op in een makkelijk terug te vinden map. Vanuit het online formulier wordt u later gevraagd om de benodigde bestanden toe te voegen.

Uw verzoek indienen

Klik op de knop hieronder als u voor het eerst een verzoek gaat indienen voor: 

 • het vormen van een nieuwe fiscale eenheid voor de winstbelasting;
 • het uitbreiden van een bestaande fiscale eenheid voor de winstbelasting. 

Nieuwe of uitbreiding fiscale eenheid winstbelasting verzoeken(externe link) 


Klik op de knop hieronder als u voor het eerst een verzoek gaat indienen voor: 

 • het verbreken van een fiscale eenheid voor de winstbelasting;
 • het ontvoegen van een dochtermaatschappij uit een fiscale eenheid voor de winstbelasting. 

Verbreking of ontvoeging uit fiscale eenheid winstbelasting verzoeken (externe link)

Vul uw gegevens volledig en duidelijk in en voeg de benodigde bewijsstukken toe. Uw verzoek wordt alleen in behandeling genomen als het volledig is. 

De beschikking

De Inspecteur beoordeelt uw verzoek en controleert of u aan alle voorwaarden voldoet. U ontvangt een beschikking waarin staat wanneer uw vennootschappen een fiscale eenheid vormen.

De gegevens staan in het portaal "BO impuesto"

Als eenmaal de fiscale eenheid wordt gevormd, kunt u de gegevens hiervan raadplegen in het portaal "BO impuesto" (BOi portaal) in de map "Gegevens belastingplichtige". Hiermee kunt u controleren welke vennootschappen deel uitmaken van de fiscale eenheid en de ingangsdatum. 
 

Correctie bestaande fiscale eenheid

Indien u in het verleden, vóór 13 juni 2023, een verzoek voor het vormen of wijzigen van een fiscale eenheid heeft ingediend en volgens u de gegevens in het BOi portaal niet overeenkomen met uw bestaande fiscale eenheid, is het belangrijk om zo snel mogelijk een verzoek tot correctie in te dienen. Doe dit ook als de gegevens niet zichtbaar zijn in het BOi portaal. 

Een correctie kan betrekking hebben op:  

 • een nieuw fiscale eenheid;
 • het verbreken van de fiscale eenheid; 
 • het toevoegen van een dochtermaatschappij aan de fiscale eenheid en/of
 • het ontvoegen van een dochtermaatschappij uit de fiscale eenheid.

Klik op onderstaande knop om een verzoek tot correctie in te dienen. 

Correctie fiscale eenheid WB verzoeken(externe link)

Meer over een fiscale eenheid voor de BBO/BAVP en BAZV

Op verzoek kan een moedermaatschappij (holding) samen met één of meer dochtermaatschappijen voor de BBO/BAVP en BAZV aangemerkt worden als een fiscale eenheid. Juridisch blijven de vennootschappen gescheiden, maar fiscaal worden zij gezien als één belastingplichtige. 

De voorwaarden

Voor de toepassing van een fiscale eenheid voor de BBO, BAVP en BAZV gelden de volgende voorwaarden:

 1. De feitelijke leiding van de moeder- en dochtermaatschappijen bevinden zich in Aruba. 
 2. De moedermaatschappij bezit, juridisch en economisch, 100% van de aandelen van de dochtermaatschappijen.

Wat heeft u nodig?

Als u een fiscale eenheid verzoekt, moet u ook de volgende stukken indienen:

 • Een geldig paspoort, rijbewijs of ID-kaart van de persoon die het verzoek indient (de verzoeker).
 • Een geldig paspoort, rijbewijs of ID-kaart van de gemachtigde (indien van toepassing).
 • De machtigingsbrief (indien van toepassing).
 • De aandeelhoudersregisters van ieder dochtermaatschappij.

Voordat u begint

Voordat u begint met het invullen van het online verzoekformulier, moet u de nodige voorbereidingen treffen.

Stap 1: De bewijsstukken verzamelen
Stap 2: De bewijsstukken digitaliseren

Verzamel eerst de bewijsstukken en maak hiervan een duidelijke scan of foto. Sla de digitale bestanden op in een makkelijk terug te vinden map. Vanuit het online formulier wordt u later gevraagd om de benodigde bestanden toe te voegen.

Uw verzoek indienen

Klik op de knop hieronder als u voor het eerst een verzoek gaat indienen voor: 

 • het vormen van een nieuwe fiscale eenheid voor de BBO/BAVP/BAZV;
 • het uitbreiden van een bestaande fiscale eenheid voor de BBO/BAVP/BAZV. 

Nieuwe of uitbreiding fiscale eenheid BBO/BAVP/BAZV verzoeken(externe link)


Klik op de knop hieronder als u voor het eerst een verzoek gaat indienen voor: 

 • het verbreken van een fiscale eenheid voor de BBO/BAVP/BAZ;
 • het ontvoegen van een dochtermaatschappij uit een fiscale eenheid voor de BBO/BAVP/BAZV. 

Verbreking of ontvoeging uit fiscale eenheid BBO/BAVP/BAZV verzoeken (externe link)

Vul uw gegevens volledig en duidelijk in en voeg de benodigde bewijsstukken toe. Uw verzoek wordt alleen in behandeling genomen als het volledig is. 
 

De beschikking

De Inspecteur beoordeelt uw verzoek en controleert of u aan alle voorwaarden voldoet. U ontvangt een beschikking waarin staat wanneer uw vennootschappen een fiscale eenheid vormen.

De gegevens staan in het portaal "BO impuesto"

Als eenmaal de fiscale eenheid wordt gevormd, kunt u de gegevens hiervan raadplegen in het portaal "BO impuesto" (BOi-portaal) in de map "Gegevens belastingplichtige". Hiermee kunt u controleren welke vennootschappen deel uitmaken van de fiscale eenheid en de ingangsdatum. 
 

Correctie bestaande fiscale eenheid

Indien u in het verleden, vóór 13 juni 2023, een verzoek voor het vormen of wijzigen van een fiscale eenheid heeft ingediend en volgens u de gegevens in het BOi portaal niet overeenkomen met uw bestaande fiscale eenheid, is het belangrijk om zo snel mogelijk een verzoek tot correctie in te dienen. Doe dit ook als de gegevens niet zichtbaar zijn in het BOi portaal. 

Een correctie kan betrekking hebben op:  

 • een nieuw fiscale eenheid;
 • het verbreken van de fiscale eenheid; 
 • het toevoegen van een dochtermaatschappij aan de fiscale eenheid en/of
 • het ontvoegen van een dochtermaatschappij uit de fiscale eenheid.

Klik op onderstaande knop om een verzoek tot correctie in te dienen.

Correctie fiscale eenheid BBO/BAVP/BAZV verzoeken(externe link)