U berekent de BBO en BAVP over de vergoeding voor de levering van een goed of voor het verrichten van een dienst. De vergoeding is het totale bedrag dat u aan uw klant in rekening brengt. Als uw klant u meer betaalt dan u in rekening heeft gebracht, dan behoort dat ook tot de vergoeding. Over fooien die door werknemers worden ontvangen, hoeft u geen BBO/BAVP te betalen. Echter over de service charge die u als ondernemer in rekening brengt, betaalt u wel BBO/BAVP. Om te bepalen hoeveel BBO/BAVP u moet betalen, moet u rekening houden met de volgende punten:

 • wat valt er onder het totale bedrag?
 • het tarief van de BBO
 • het tarief van de BAVP - geldig vanaf 1 juli 2018

Wat valt er onder het totale bedrag? 

U berekent BBO en BAVP over het totaalbedrag dat u uw klanten in rekening brengt. Vaak is de vergoeding voor de levering of de dienst opgebouwd uit verschillende onderdelen: de prijs voor de geleverde goederen of diensten en de bijkomende kosten. De BBO/BAVP berekent u over de totale ontvangsten, dat wil zeggen de vergoeding voor de geleverde goederen of diensten inclusief de vergoedingen voor bijkomende kosten. Als uw afnemer niet in geld betaalt maar in natura (in de vorm van goederen en/of diensten) moet u daarvan de waarde bepalen. U moet dan BBO/BAVP betalen over de waarde van de betaling in natura.

Een doorlopende post behoort niet tot de omzet waarover u BBO/BAVP moet berekenen. Een doorlopende post is een vergoeding die u ontvangt voor betalingen die u hebt verricht op naam en voor rekening van iemand anders.
Een notaris die namens en voor rekening van haar klant het griffierecht en zegelrecht betaalt en dit ook aan haar klant in rekening brengt, hoeft daarover geen BBO/BAVP te betalen.

Het tarief van de BBO en BAVP

Hieronder vindt u een tijdlijn van het tarief van de BBO vanaf 1 januari 2007. De BAVP geldt vanaf 1 juli 2018.
Op de tijdlijn kunt u ook het tarief van de BAZV volgen. 

Hoeveel BBO en BAVP moet u betalen? 

Als u het totale bedrag van de vergoeding hebt vastgesteld, kunt u berekenen hoeveel BBO en BAVP u moet betalen.

Voorbeeld

Ontvangen vergoeding Afl. 100.000, -

Te betalen BBO en BAVP op aangifte Afl. 100.000, - x 3,0% = Afl. 3.000, -
 

Voor het omrekenen van USD naar Afl. hanteert Departamento di Impuesto een koers van Afl. 1,79.

Overzicht tarieven BBO, BAVP en BAZV

 1. Afgerond: Tarief vanaf -

  BBO 3%

 2. Afgerond: Tarief vanaf -

  BBO 1,5%

 3. Afgerond: Tarief vanaf -

  BBO    1,5%
  BAZV  1,0%

  Totaal  2,5%

 4. Afgerond: Tarief vanaf -

  BBO    1,5%
  BAZV  2,0%

  Totaal 3,5%

 5. Afgerond: Tarief vanaf -

  BBO    1,5%
  BAVP  1,5%
  BAZV  3,0%

  Totaal 6,0%

 6. Afgerond: Tarief vanaf -

  BBO    2,5%
  BAVP  1,5%
  BAZV  3,0%

  Totaal 7,0%