U berekent BBO over de omzet die u behaalt met het leveren van goederen en het verlenen van diensten die in Aruba plaatsvinden

Goederen

Voor de BBO levert u goederen als u:

  • goederen verkoopt
  • goederen in huurkoop geeft
  • onroerende zaken, zoals woningen of bedrijfspanden bouwt en oplevert
  • goederen levert en installeert of monteert bijvoorbeeld een keuken

U levert ook goederen indien u producten uit uw bedrijf voor privé-gebruik mee naar huis neemt.

Diensten 

Diensten zijn voor de BBO alle handelingen waarvoor u een vergoeding vraagt en die geen leveringen van goederen zijn. Diensten kunnen bestaan uit het verrichten van bepaalde werkzaamheden bijvoorbeeld reparatie. Maar ook kappers, boekhouders, adviseurs, taxichauffeurs, schoonmaakbedrijven en dergelijke verlenen diensten.

Vindt de dienst of de levering plaats in Aruba? 

Alleen als leveringen of diensten in Aruba plaatsvinden, bent u Arubaanse BBO verschuldigd. Als de leveringen of diensten niet in Aruba plaatsvinden, bent u geen Arubaanse BBO verschuldigd. Wel is het mogelijk dat u in het buitenland een bepaalde vorm van BBO, BTW of VAT verschuldigd bent.

Leveren van goederen

Als u goederen verkoopt die zich in Aruba bevinden, vindt de levering in Aruba plaats. U bent dan Arubaanse BBO verschuldigd. Ook als u goederen verkoopt aan klanten in het buitenland, vindt de levering in Aruba plaats.

Verrichten van diensten

Bij het verrichten van diensten is het uitgangspunt dat een ondernemer die in Aruba is gevestigd, al zijn diensten in Aruba verricht. Deze diensten zijn dus belast met Arubaanse BBO. Er zijn wel uitzonderingen:

  • Bepaalde diensten die u voor een klant in het buitenland verricht, worden voor de BBO beschouwd als diensten die in het buitenland plaatsvinden. Het gaat hier bijvoorbeeld om diensten die betrekking hebben op onroerende zaken welke gelegen zijn in het buitenland.
  • U verricht bepaalde diensten feitelijk in het buitenland, bijvoorbeeld werkzaamheden met betrekking tot onroerende zaken, culturele-, artistieke- en onderwijsactiviteiten en diensten bestaande uit het laden en lossen.

In deze situaties vindt het verrichten van diensten in veel gevallen niet in Aruba plaats en bent u dus ook geen Arubaanse BBO verschuldigd.

Twijfelt u waar de dienst die u verricht plaatsvindt? Neem dan bij het verrichten van diensten aan buitenlandse klanten contact op met Departamento di Impuesto.