De BBO werkt met aangiftetijdvakken van één maand. U moet dus elke maand een aangiftebiljet invullen en indienen. Vul de aangiftebiljetten altijd in, ook als u in een bepaalde maand geen activiteiten hebt verricht of alleen vrijgestelde omzet hebt behaald.

Op tijd aangifte doen en betalen 

Uw aangiftebiljet BBO en uw betaling moeten uiterlijk op de 15e van de maand volgende op het afgelopen aangiftetijdvak bij Departamento di Impuesto binnen zijn. Indien de 15e valt op een zaterdag, zondag of een feestdag geldt dat de eerste werkdag na de 15e uw aangifte en betaling bij Departamento di Impuesto binnen moet zijn. Indien u de BBO per bank betaalt, houd dan rekening met de vertraging die kan optreden bij de overschrijving.

Indien u het gehele jaar alleen maar vrijgestelde omzet behaalt of het gehele jaar inactief bent, is het toegestaan om alle twaalf aangiftebiljetten in één keer in te vullen en in te leveren.

Op welk tijdstip bent u de BBO verschuldigd? 

Kasstelsel

De BBO gaat uit van aangifte volgens het kasstelsel. Dit betekent dat u BBO bent verschuldigd op het moment waarop u de vergoeding ontvangt voor uw product of dienst. U vult de verschuldigde BBO in op het aangiftebiljet van het tijdvak waarin u de vergoeding heeft ontvangen. Dit heet het kasstelsel.

Factuurstelsel

Op verzoek is het mogelijk aangifte te doen volgens het factuurstelsel. U bent dan de BBO verschuldigd op het moment dat u de factuur hebt uitgereikt. U vult de BBO in op de aangifte van het tijdvak waarin de datum van de factuur valt. Dit heet het factuurstelsel.

Let op!

Als u de factuur te laat uitreikt, bent u de BBO toch verschuldigd op het moment dat u de factuur had moeten uitreiken.

Stel dat u het factuurstelsel toepast en een klant heeft uw factuur niet of gedeeltelijk niet betaald. De BBO op de factuur hebt u wel aangegeven en betaald. In dat geval kunt u bij Departamento di Impuesto per brief een verzoek doen om teruggaaf van deze BBO. U moet wel aannemelijk kunnen maken dat u het bedrag niet meer van uw klant zult ontvangen.

U doet geen of niet op tijd aangifte

Uw aangiftebiljet BBO en uw betaling moeten uiterlijk op de 15e van de maand volgende op het afgelopen aangiftetijdvak bij Departamento di Impuesto binnen zijn. Als u het aangiftebiljet niet of niet op tijd indient en/of niet of niet tijdig betaalt, dan kunt u een naheffingsaanslag met boete ontvangen.